Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Mielenterveyden häiriöt eivät yksinään lisää väkivaltaisuutta
Mielenterveyden häiriöt eivät yksinään lisää väkivaltaisuutta

Julkisuudessa on keskusteltu paljon mielenterveyden häiriöiden ja väkivallan yhteyksistä.

Vaikka monilla joukkosurmaajilla on todettu mielenterveyden ongelmia, tutkimustiedon perusteella mielenterveyden häiriöt eivät kuitenkaan aiheuta väkivaltaisuutta. Edes vakavat mielenterveyden häiriöt eivät yksinään ennusta väkivaltaista käyttäytymistä.

Mielenterveyden häiriöitä sairastavien henkilöiden väkivalta selittyy pääasiassa muilla tekijöillä, joita ovat esimerkiksi päihdeongelmat, aikaisempi väkivaltaisuus tai erilaisten psykososiaalisten ja ympäristöstä tulevien stressitekijöiden aiheuttama psyykkinen kuormitus. Psyykkistä kuormitusta voivat aiheuttaa esimerkiksi työpaikan menetys tai ero seurustelukumppanista.

Väkivallan riskiä on vaikea ennustaa luotettavasti, ellei arvioitavalla henkilöllä ole voimakkaita riskitekijöitä, kuten aikaisempaa väkivaltaisuutta.

Joukkosurmien ehkäisyssä tarvitaan monia keinoja, kuten mielenterveyden tukemista, mielenterveyden häiriöiden hoitoa ja ehkäisyä ja nuorten sosiaalisen osallisuuden tukemista, mutta myös joukkosurmia mahdollistavien välineiden saannin rajoittamista ja vaikuttamista opittuun joukkoampumisten malliin.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy