Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Aikuisilla puutosta D-vitamiinista
Aikuisilla puutosta D-vitamiinista

D-vitamiinin puutoksen on todettu olevan yleistä useissa väestöryhmissä, mutta nyt myös tiedetään sen yleisyys koko väestössä sekä se, että puutos on yleisempää naisilla (36,0 %) kuin miehillä (30,6 %).

Tieto on peräisin vuonna 2007 toteutetusta väestötutkimuksesta, jolla on arvioitu tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman toimeenpanoa.
 

D2D-väestötutkimus 2007 osoitti, että sekä miesten että naisten D-vitamiinitasot olivat merkitsevästi yhteydessä ikään, fyysiseen aktiivisuuteen ja D-vitamiinia sisältävien vitamiinilisien käyttöön. Tutkimuksessa selvisi, että aktiivisesti liikkuvilla ja D-vitamiinilisiä syövillä oli muita korkeammat D-vitamiinitasot. Iäkkäämmillä osallistujilla D-vitamiinitasot olivat korkeammat kuin nuoremmilla.

Myös ylipainoisten naisten D-vitamiinitasot olivat matalammat kuin normaalipainoisten. Suurin D-vitamiinin puutoksen riski oli niillä työikäisillä naisilla, joiden painoindeksi oli korkea, fyysinen aktiivisuus vähäistä ja jotka eivät käyttäneet D-vitamiinia sisältäviä vitamiinilisiä.

D-vitamiinin puutokseksi katsottiin seerumin kalsidiolin (25-hydroksi-D-vitamiini) määrä, joka oli pienempi kuin 50 nanomoolia per litra (nmol/l). D-vitamiinin liian vähäinen saanti heikentää kalsiumin imeytymistä, mikä edesauttaa osteoporoosin kehittymistä.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon  kehittämisohjelman (Dehko) 2D-hankkeen (D2D) väestötutkimus toteutettiin THL:n Diabetesliiton sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien yhteistyönä. Tutkimuksessa oli mukana 1 348 miestä ja 1 474 naista. Iältään 45–74-vuotiaat tutkittavat valittiin satunnaisesti Väestörekisteristä.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy