Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Liikuntaraati – Uusi vaikuttamiskanava ikäihmisille
Liikuntaraati – Uusi vaikuttamiskanava ikäihmisille

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma on aloittanut ikäihmisten liikuntaraatitoiminnan.

Liikuntaraadit on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille, joilla voi olla heikentyneen toimintakyvyn takia vaikeuksia osallistua liikuntatoimintaan. Raadeissa ikäihmiset tuovat julki toiveitaan ja pääsevät vaikuttamaan liikuntapalvelujen kehittämiseen.

 

Ensimmäinen liikuntaraati kokoontui 12.11.2012 Kustavissa. Ryhmäkeskusteluun oli kutsuttu vähän liikkuvia ikäihmisiä sekä paikallisia päättäjiä kuulemaan raatilaisten toiveita. Iäkkäiden mielipiteet kiinnostivat runsaslukuista päättäjäkuntaa.

Kustavin liikuntaraadissa saatiin monia käytännöllisiä ehdotuksia iäkkäiden liikuntamahdollisuuksien parantamiseen. Toivottiin mm. koteihin jaettavaa liikuntaryhmäkalenteria sekä matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa. Toivelistalla oli eri liikuntamuotoja, kuten tuettua kotijumppaa ja ryhmäliikuntaa palvelukeskuksissa. Terveydenhuollon ja kotihoidon henkilöstön kannustusta arvostettiin. Kiitosta annettiin mm. hyvästä kuntosalista, ohjauksesta sekä uimahallikuljetuksista. Tunnustusta sai lisäksi vertaisohjaaja- ja ulkoiluystävätoiminta, joille molemmille on lisätarvetta.

Liikuntaraadit toteutetaan kaikissa 38 Voimaa vanhuuteen -ohjelman kunnassa Ikäinstituutin mentoreiden tuella. Valtakunnalliset suositukset sekä valmisteilla oleva vanhuspalvelulaki kannustavat ikäihmisten äänen kuulemiseen sekä osallisuuden lisäämiseen palvelujen kehittämisessä.

Lähde: Ikäinstituutti
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy