Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Koulumenestys ja tapaturmakuolemat yhteydessä toisiinsa
Koulumenestys ja tapaturmakuolemat yhteydessä toisiinsa

Tapaturmatutkija Ville Mattilan mukaan koulussa huonoimmin menestyneillä pojilla on jopa nelinkertainen tapaturmakuolemariski koulussa parhaitten menestyviin verrattuna.

Asia kävi ilmi suomalaisnuoriin kohdistuneessa tapaturmakuolematutkimuksessa.

Tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan, että poikien huono koulumenestys ja alkoholinkäyttö sekä tupakointi lisäävät merkittävästi tapaturmakuolemia. Kuitenkaan huonoa koulumenestystä ei, tutkijoiden mukaan, tule pitää syynä kuolemiin, se luo pikemminkin sellaisen elämänpolun, joka johtaa tapaturmiin.

Tutkimuksessa huomattiin myös perhemallin lisäävän tapaturmakuolemariskejä. Niillä lapsilla ja nuorilla, jotka elivät muussa kuin ydinperheessä, oli kaksinkertainen riski kuolla tapaturmaisesti.

Tapaturmakuolematutkimus käsitti 75 000 suomalaisnuoren tiedot ja tutkimuksessa tapaturmakuolemiksi luokiteltiin myös murhat ja itsemurhat.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy