Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Lääkäriksi valmistunut voi työskennellä opiskelijaoikeuksin ennen laillistusta
Lääkäriksi valmistunut voi työskennellä opiskelijaoikeuksin ennen laillistusta

Terveydenhuollon ammattihenkilöasetukseen on tehty muutos, jonka tarkoituksena on mahdollistaa vastavalmistuneiden henkilöiden katkoton työskentely ammattihenkilön tehtävissä ennen ja jälkeen valmistumisen.

Asetusmuutos koskee henkilöitä, jotka valmistuvat terveydenhuollossa laillistetun ammattihenkilön ammattiin, kuten lääkäriksi.
 

Aiemmin valmistumisvaiheessa ollut opiskelija on voinut työskennellä ammattihenkilönä siihen asti, kunnes on valmistunut. Valmistumisen jälkeen hänen on täytynyt odottaa, että Valvira myöntää hänelle laillistuksen ennen kuin hänellä on ollut oikeus toimia laillistetun ammattihenkilön tehtävissä. Laillistamishakemusten käsittely Valvirassa on saattanut kestää viikon verran. Tällöin vastavalmistunut ei ole voinut työskennellä ammattihenkilönä.

Asetusmuutoksen myötä vastavalmistunut säilyttää ns. opiskelijaoikeudet ja voisi työskennellä ammattihenkilön tehtävissä 30 päivän ajan valmistumisen jälkeen siihen asti, että Valvira myöntää laillistuksen. Valmistuneeseen sovelletaan kaikkia opiskelijaan sovellettavia säännöksiä, kuten velvollisuutta nimetä henkilölle kirjallisesti ohjaaja.

Muutos koskee myös ulkomailla koulutuksen suorittanutta, mikäli hänet on ennen valmistumista merkitty lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian opiskelijana Terhikki-rekisteriin.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy