Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Palveluseteli parantaa asiakkaan elämänlaatua
Palveluseteli parantaa asiakkaan elämänlaatua

Palveluseteli parantaa sosiaalipalveluiden asiakkaan elämänlaatua, vaikka kaikki asiakkaat eivät hyödynnäkään seteliä yhtä hyvin.

Palvelutuottajien mukaan seteli lisää palveluiden kysyntää, ja yritykset pitävät sitä hyvänä tapana rahoittaa ja tuottaa palveluita. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen sekä Helsingin kaupungin tutkimuksesta.
 

Hankkeessa tutkittiin palvelusetelin soveltuvuutta sosiaalipalveluihin, palvelusetelin käyttöä ja vaikutuksia asiakkaiden hyvinvointiin sekä yritysten näkemyksiä palvelusetelin soveltuvuudesta palvelujen järjestämiseen.

Sosiaalipalveluiden palvelusetelille näyttää tutkimuksen mukaan olevan tilaa ja käyttäjiä. Ikääntyneiden palveluasumisessa seteliä käyttivät keskimääräistä iäkkäämmät asiakkaat. Palvelusetelin käytössä havaittiin myös alueellisia eroja: Helsingin läntisellä toiminta-alueella asuvat asiakkaat käyttivät palveluseteliä noin kolme kertaa todennäköisemmin kuin itäisellä toiminta-alueella asuvat asiakkaat.

Yritysrekisteristä poimitut, sosiaalipalveluja Suomessa tuottavat yritykset ja järjestöt kannattivat palvelujen tuottamista palvelusetelin avulla. Palveluseteliä käyttäneistä tuottajista 45 prosenttia oli kuitenkin sitä mieltä, että palveluseteli ei ollut lisännyt omien palvelujen kysyntää, vaikka enemmistö tuottajista uskoi palvelusetelin lisäävän yksityisten palvelujen kysyntää. Yritysten myönteinen suhtautuminen palveluseteliin ei siten näytä johtuvan yrityksen omien palveluiden kysynnän lisääntymisestä.

Tutkimuksessa keskityttiin Helsingin kaupungin palveluasumisen palveluseteliin sekä vuosina 2010 - 2012 järjestettyihin palvelusetelikokeiluihin. Tutkimusaineisto kerättiin Helsingin sosiaaliviraston rekistereistä, joita täydennettiin asiakas- ja yrityskyselyillä. Yrityskyselyn kohteena oli koko Suomi.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy