Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Hiv-tartunnat todetaan liian myöhään
Hiv-tartunnat todetaan liian myöhään

Suomessa joka toinen hiv-tapaus todetaan vasta usean vuoden kuluttua tartunnan saamisesta.

Hiv-tartunta on lääkehoidon myötä muuttunut tappavasta taudista hoito ja seurantaa vaativaksi krooniseksi infektioksi.
 

Tartunnan myöhäinen toteaminen voi pahimmillaan johtaa jopa kuolemaan. Suomessa elää yli kaksi tuhatta hiv-tartunnastaan tietoista ihmistä. Lisäksi meillä on arvioitu olevan noin tuhat ihmistä, joiden tartunta on diagnosoimatta.

Länsi-Euroopassa hiviä on useita kertoja enemmän miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa, kuin väestössä keskimäärin. Myös Suomessa hiv-infektio on tässä väestöryhmässä yhtä yleinen kuin monet kansantaudit koko väestössä. Siksi tähän ryhmään suunnattua ennaltaehkäisevää työtä ja testausta pitää laajentaa ja kehittää nykyisestään.

Suomen kaltaisissa maissa, joissa hiviä on vähän, koko väestöön kohdennettu hiv-tartuntojen ennaltaehkäisy ei ole kovin tehokasta. Suomessa hiv-työ pitää kohdentaa seuraaviin väestöryhmiin: miehet, joilla on seksiä miesten kanssa, korkean esiintyvyyden alueilta lähtöisin olevat, matkailijat, seksityöntekijät, ruiskuhuumeita käyttävät, vangit ja hiv-tartunnan saaneet.

Hiv-strategiassa todetaan näiden hiville haavoittuvien väestöryhmien tarve tehostettuun terveysneuvontaan ja matalan kynnyksen testaukseen. Samalla korostetaan syrjinnän ehkäisyn olevan merkittävä tartuntoja vähentävä tekijä. Mitään väestöryhmää tai siihen kuuluvia ihmisiä ei pidä syrjiä tai syyllistää hiv-epidemiasta.

Helppo ja maksuton hiv-testi nopeuttaa hoitoon pääsyä ja ehkäisee tartuntoja

Hiv-tartunta on tavallisesti oireeton vuosien ajan, ja se voidaan todeta vain laboratoriotestillä. Kaikilla Suomessa oleskelevilla tulee siksi olla mahdollisuus päästä helposti hiv-testiin. Perusterveydenhuollossa hiv-testiin tulee päästä ilman lääkärin arviota, maksutta, tarvittaessa anonyymisti ja myös muualla kuin kotipaikkakunnan terveyskeskuksessa. Lisäksi terveydenhuollon henkilökunnan tulisi entistä aktiivisemmin tarjota hiv-testiä.

Hiv-testaus kannattaa aina. Hoito onnistuu parhaiten, kun tartunnan saanut pääsee mahdollisimman varhain hoitoon. Lisäksi hiv-testauksella voidaan ehkäistä uusia tartuntoja, koska merkittävä osa hiv-tartunnoista saadaan henkilöiltä, jotka eivät ole tietoisia omasta tartunnastaan. Testaus tarjoaa myös mahdollisuuden keskustella keinoista vähentää omaa riskiään tulevaisuudessa. Hiv-strategia verkkojulkaisuna.


Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy