Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Hoitamaton hammasinfektio voi johtaa verenmyrkytykseen
Hoitamaton hammasinfektio voi johtaa verenmyrkytykseen

Suun terveydestä huolehtiminen on erityisen tärkeää niille, jotka ovat terveydentilansa takia tavallista alttiimpia infektioille, osoittaa tuore väitöstutkimus

Hoitamaton hammasinfektio voi johtaa yleistyneeseen infektioon ja vakaviin lisäsairauksiin.

 

Hammasinfektiot voivat aiheuttaa sekä paikallisia tulehduksia ja märkäpesäkkeitä että koko elimistöön leviävän yleisinfektion, 'verenmyrkytyksen', ja myös etäinfektioita. HLL, LK Lotta Grönholm selvitti väitöstyössään sairaalahoitoa vaatineiden hammasperäisten infektioiden kulkua ja altistavia tekijöitä.

Tutkimusaineistona oli Potilasvakuutuskeskuksessa käsitellyt hammasperäisiä infektioita koskevat potilastapaukset sekä HYKS:n suu- ja leukasairauksien klinikassa hoidetut potilastapaukset.

Tutkimus osoitti, että laajalle levinneen systeemisen infektion - joka joissakin tapauksissa johti potilaan menehtymiseen - saivat useammin ne, joilla oli ennestään muita lääketieteellisiä, immuunipuolustusta heikentäviä riskitekijöitä. Jos potilas oli muuten terve, vaikeakin hammasinfektio rajoittui yleensä paikalliseksi infektioksi.

Kymmenvuotisen seurantavälin aikana sairaalahoitoa vaatineiden paikallisten hammasperäisten infektioiden kliininen kuva muuttui kuitenkin vakavammaksi ja tapausten määrä lisääntyi: tehohoidon tarve nousi 15 prosentista 32 prosenttiin ja ilmaantuvuus 5,3:sta 7,2:een sataatuhatta asukasta kohti.

Sairaalahoitoa vaativat paikalliset infektiot kehittyivät tavallisimmin infektoituneeseen hampaaseen aloitetun hammastoimenpiteen, yleisimmin juurihoidon jälkeen. Näyttääkin siltä, että akuutin hammasinfektion hoitona aloitettu, vielä keskeneräinen juurihoito lisää paikallisen hammasperäisen infektion riskiä. Infektoituneen hampaan jättäminen ilman hoitoa muodostaa kuitenkin suuremman riskin, sillä se voi johtaa hengenvaaralliseen yleisinfektioon.

Suun terveydestä huolehtiminen on tärkeää kaikille, mutta erityisesti niille, joilla on jokin infektioalttiutta lisäävä sairaus.

Lähde: Helsingin yliopisto
 
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy