Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Suurin osa työikäisistä alkoholin suurkuluttajista ja alkoholisteista on työelämässä mukana
Suurin osa työikäisistä alkoholin suurkuluttajista ja alkoholisteista on työelämässä mukana

Alkoholin suurkulutus on uhka terveydelle, turvallisuudelle ja työn tuottavuudelle. Haittoja ehkäisevän toiminnan käynnistämiseksi työpaikoilla tarvitaan johdon tukea ja päihdetyöryhmiä.

Tällä toiminnalla päästään varhain ja inhimillisesti käsiksi riskeihin ja ongelmien hoitoon sekä vähentämään niistä aiheutuvia kuluja.
 

Monelta työpaikalta puuttuu vielä päihdeohjelma, joka ohjaa henkilöstöä ennaltaehkäisyyn. Päihdeohjelmat tulisikin saada jokaiselle työpaikalle osana työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamista.

Ohjelman kehittämistä ja päihdehaittoja ennaltaehkäisevää työtä tukee avoin ilmapiiri, jota kehitetään keskustelemalla, avoimella ja aktiivisella sekä monipuolisella viestinnällä. Jokaiselle henkilöstöryhmälle ohjelmassa on omat vastuunsa sekä toimintamallit ja ohjeet, joita noudattamalla voidaan ehkäistä päihdehaittoja ja käsitellä ongelmatilanteita. Ohjelma on osa Työsuojelun toimintaohjelmaa ja toimiva työkalu työhyvinvoinnin johtamiseen ja esimiestyöhön. Ehkäisevistä käytännöistä on sovittava ja ne on kirjattava päihdeohjelmiin. Työpaikkojen koulutuksella vaikutetaan myönteisesti työntekijöiden asenteisiin ja käyttäytymiseen sekä vähentävästi alkoholin kulutukseen.

Työpaikoilla on monia mahdollisuuksia ehkäistä alkoholihaittoja


Haittojen mahdollisuus on tiedostettava ja niitä tulee myös selvittää osana henkilöstökyselyjä, työoloselvityksiä tai riskinarviointia. Yhteistyön toteutuksesta, kuten selvityksistä ja vastaanotolla toteutettavasta mini-interventiotoiminnasta sovitaan työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Näin myös lasten ja nuorten vanhemmat saavat tukea vanhemmuuteen nuorten päihdekokeiluiden estämiseksi ja päihteiden käytön vähentämiseksi.

Lähde: THL

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy