Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Monilääkitys yleistä skitsofreniaa sairastavilla
Monilääkitys yleistä skitsofreniaa sairastavilla

Moni skitsofreniaa sairastava käyttää useita psykoosilääkkeitä samanaikaisesti.

Lähes puolet skitsofreniaa sairastavista käyttää kahta tai useampaa psykoosilääkettä samanaikaisesti, vaikka hoitosuosituksen mukaan psykoosilääkkeitä tulisi käyttää yksi lääke kerrallaan.
 

Suosituksen mukaan useamman kuin kahden psykoosilääkkeen käyttöä tulisi välttää.  Monilääkityksen yleisyys käy ilmi rekisteritutkimuksesta.

Psykoosilääkkeiden yhteiskäyttö oli sitä tavallisempaa, mitä kauemmin henkilö oli sairastanut skitsofreniaa ja mitä pidempiä sairaalahoitojaksoja hänellä oli ollut. Myös bentsodiatsepiinien käyttö on yhteydessä skitsofreniapotilaiden monilääkitykseen. Sen sijaan masennuslääkkeitä käyttäneillä oli harvemmin samanaikaisesti useita psykoosilääkkeitä käytössä.

Psykoosilääkkeiden yhteiskäytön hyödyllisyydestä ei ole selkeää näyttöä. Se saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia joillekin potilaille. Lääkeyhdistelmien käyttöä on aina harkittava huolella. On tärkeää seurata skitsofreniapotilaan lääkehoitoa säännönmukaisesti ja arvioida jokaisen lääkkeen tarve.

Rekisteritutkimus selvitti noin 16 000 suomalaisen skitsofreniaa sairastavan, vuosina 2000–2007 sairaalahoidossa olleen henkilön lääkkeiden käyttöä. Monilääkitys tarkoittaa sitä, että sairastuneella on samanaikaisesti käytössä vähintään kaksi psykoosilääkettä yli kahden kuukauden ajan. Tutkimusta tuki lääkeyhtiö Janssen-Cilag.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy