Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan enimmillään 3,5 %
Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan enimmillään 3,5 %

Kansaneläkeindeksin tarkistus tuo moniin Kelan etuuksiin 2,8 %:n korotuksen tammikuusta 2013 alkaen.

Lisäksi tiettyihin etuuksiin tehdään ylimääräinen 0,7 %:n korotus, jonka tavoitteena on kompensoida arvonlisäverokannan nousua.
 

Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Kela vahvistaa kansaneläkeindeksin pisteluvun vuosittain kolmannen vuosineljänneksen keskimääräisen hintatason perusteella. Vuonna 2013 pisteluku on 1609 (vuonna 2012 pisteluku on 1565). Pisteluku kasvaa siis 2,8 %.

Lisäksi kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tehdään vuoden 2013 alusta ylimääräinen, niin kutsuttu osittain aikaistettu 0,7 %:n suuruinen indeksikorotus. Ylimääräisen indeksikorotuksen tavoitteena on tasata arvonlisäverokannan nousun vaikutusta elinkustannuksiin. Aikaistettu korotus on voimassa vuoden 2013 ajan.

Normaali ja aikaistettu indeksitarkistus tehdään vuonna 2013 seuraaviin Kelan maksamiin etuuksiin: kansaneläke, takuueläke, perhe-eläke, rintamalisä, sotilasavustuksen perusavustus, vammaistuet, työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki sekä sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahat.

Lastenhoidon tukiin tehdään vain normaali 2,8 %:n indeksikorotus.  Lapsilisiin ei tehdä vuonna 2013 normaalia eikä aikaistettua indeksitarkistusta.

Etuusmäärät vuonna 2013

Vuoden 2013 alussa yksin asuvan, pelkästään kansaneläkettä saavan henkilön eläke nousee 21,39 euroa eli 608,63 eurosta 630,02 euroon kuukaudessa. Avio- tai avoliitossa olevan, pelkästään kansaneläkettä saavan henkilön eläke nousee puolestaan 18,98 euroa eli 539,85 eurosta 558,83 euroon kuukaudessa.

Täysi takuueläke nousee 25,09 euroa eli 738,82 euroon kuukaudessa vuonna 2013.

Työttömän täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat 32,46 euroa päivää kohti vuonna 2013.

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha korotetaan 327,46 eurosta 336,67 euroon kuukaudessa.

Vähimmäismääräinen sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, erityishoitoraha ja kuntoutusraha korotetaan 23,77 euroon päivää kohti.

Indeksikorotus lisää Kelan etuusmenoja noin 134 miljoonaa euroa vuonna 2013. Lisäksi aikaistettu indeksikorotus lisää Kelan menoja noin 31 miljoonaa euroa vuonna 2013.


Lähde: Kela
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy