Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö on kasvava riski liikenteessä
Lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö on kasvava riski liikenteessä

Kuljettajan päihtymys on yksi tärkeimmistä liikenneonnettomuuksien syistä Suomessa. Alkoholia tai huumausaineita käyttäneitä kuljettajia on Suomen tieliikenteessä vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin, mutta ajokykyä heikentäviä lääkeaineita käyttäneitä taas enemmän.

Rauhoittavia lääkkeitä käyttäneitä liikkui Suomen liikenteessä jopa enemmän kuin alkoholia tai huumausaineita käyttäneitä.
 

Yleisintä rauhoittavien lääkkeiden käyttö oli yli 50-vuotiailla. Tiedot selviävät tutkimusartikkelista Psykoaktiiviset aineet ja onnettomuusriski tieliikenteessä (Duodecim 2012;128:1877-86), joka on osa laajaa EU:n vuosina 2007–2011 rahoittamaa DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) -tutkimusta.

Päihteistä alkoholi aiheuttaa silti suurimman onnettomuusriskin. Vahvassa humalassa ajavilla ja sekakäyttäjillä on jopa monisatakertainen onnettomuusriski raittiisiin kuljettajiin verrattuna. Pienetkin alkoholimäärät yhdistettynä muihin huumeisiin tai lääkkeisiin lisäsivät onnettomuusriskiä keskimäärin yhtä paljon kuin korkeat yli 1,2 promillen alkoholipitoisuudet eli törkeät rattijuopumukset. Suurimassa päihteiden aiheuttamassa onnettomuusvaarassa Suomessa ovat 18 - 24-vuotiaat nuoret miehet.

Liikenneonnettomuusriskin perusteella Suomen nykyinen alkoholin rattijuopumusraja (0,5 promillea) vaikuttaa edelleen perustellulta, mutta lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäytön liikenneriskeihin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa että lainsäädännössä. Nuorille ja vasta ajokortin saaneille voitaisiin suositella alempaakin alkoholin pitoisuusrajaa, kuin nykyinen 0,5 promillea.

DRUID-tutkimukseen osallistui 18 Euroopan maata. Tutkimuksessa selvitettiin psykoaktiivisten aineiden aiheuttamaa liikenneonnettomuusriskiä. Kuljettajilta kerättiin näytteitä alkoholi, lääkeaine- ja huumausaineanalyysejä varten normaalissa liikenteessä, loukkaantumistapauksissa sekä kuolonkolareissa. Tietojen perusteella laskettiin vammautumisen ja kuoleman riski eri psykoaktiivisten aineiden osalta.

Lähde:THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy