Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Stressaava työympäristö muovaa perimää
Stressaava työympäristö muovaa perimää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen tutkimusryhmä on osoittanut, että stressaavan työympäristön vaikutus näkyy työntekijöiden perimässä sen toimintaan vaikuttavana muutoksena.

Muutos syntyy todennäköisesti elimistön yrityksenä sopeutua ympäristön haasteisiin. Stressin jatkuessa voi kyseessä kuitenkin olla yksi keskeinen stressiä, uupumusta ja masennusta yhdistävistä molekyylimekanismeista.
 

Aiemmilla tutkimuksilla on osoitettu työn stressin kuormittavan ja johtavan pitkään jatkuessaan työuupumuksen ja lisääntyneeseen masennuksen riskiin.

Verrattaessa kovassa työstressissä työskenteleviä sairaanhoitajia sellaisiin hoitajiin, joiden työympäristö ei ollut stressaava, osoittautui stressaavassa työympäristössä työskentelevien hoitajien serotoniinin kuljettajageenin säätelyalueen metylaatiotaso merkittävästi matalammaksi kuin ei-stressaavan työympäristön hoitajien. DNA:n metylaatio kuuluu niinsanottuihin epigeneettisiin säätelymekanismeihin, jotka ovat geenien toimintaan vaikuttavia, mutta varsinaisen DNA:n emäsjärjestyksen ulkopuolisia säätelytekijöitä. Niillä ajatellaan olevan tärkeä tehtävä solujen ja kudosten erilaistumisessa ja toiminnan säätelyssä sekä ympäristön ja perimän vuorovaikutusten molekyylimekanismeissa.

Aiempien kokeellisten tutkimusten perusteella tiedetään, että serotoniinin kuljettajageenin metylaation purkautuminen johtaa sen koodaaman proteiinin lisääntyvään tuottoon. Keskushermostossa kuljettajaproteiinin lisääntynyt tuotto johtaa siihen, että hermojen välitilassa vähenee serotoniini-välittäjäaineen määrä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin veren valkosoluja. Keskushermostossa samanlainen perimän muovautumisprosessi johtaisi vähentyneeseen serotoniinin määrään hermovälityksessä ja sitä kautta lisääntyneeseen masennuksen riskiin.

Aineisto poimittiin Työterveyslaitoksen kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimukseen osallistuvien terveydenhuollon työntekijöiden joukosta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 49 hoitajaa, joiden veren valkosoluista eristettiin DNA:ta. Siitä tutkittiin serotoniinin takaisinottajaproteiinia koodaavan geenin säätelyalueen metylaatiota. Serotoniinin takaisinottaja on tärkeä serotoniinin hermovälitystä säätelevä valkuainen, jonka toimintaan monet muun muassa masennuksen hoidossa yleisesti käytettävät lääkeaineet vaikuttavat.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy