Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Vie vanhus ulos! –kampaja alkaa jälleen
Vie vanhus ulos! –kampaja alkaa jälleen

Vie vanhus ulos! -kampanja iäkkäiden ulkoilun edistämiseksi käynnistyy lokakuun alussa. Verkkosivuilla www.vievanhusulos.fi sekä Facebookissa kerätään ulkoilukertoja loppiaiseen 6.1.2013 saakka.

Haastekampanjan tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikäihminen voi ulkoilla säännöllisesti ja turvallisesti kaikkina vuodenaikoina.
 

Kampanjan toteuttaa Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma kumppaneineen.

Vie vanhus ulos -kampanjalla kerättiin ulkoilukertoja ensimmäisen kerran viime vuonna keväästä syksyyn ja tulokset olivat loistavia. Ulkoilukertoja ilmoitettiin yhteensä 23.286 yli 70 paikkakunnalla. Etenkin palvelutalot ja järjestöt olivat kekseliäitä ja aktiivisia iäkkäiden ulkoiluhetkien järjestäjiä, mutta mukana oli runsaasti myös yksityishenkilöitä. Kampanjalla halutaankin viestittää, että kuka tahansa meistä voi ilmaista välittämistään ja arvostustaan tarjoamalla omalle vanhukselleen tai iäkkäälle naapurilleen turvallista asiointi- ja ulkoiluseuraa. Myös palvelutaloista voi tiedustella ulkoiluystävän tarvetta.

"Vettä satoi, mutta ei meistä kukaan sokerista ollut." nimimerkki Aino R

Ulkona liikkuminen vaikeutuu monella 75 - 80 vuoden iässä. Syinä voivat olla heikentynyt lihasvoima ja tasapaino sekä ympäristön haasteet. Moni pelkää kaatumista. Liukkaat kelit ja hiekoittamattomat ja auraamattomat tiet ovat esteinä ikäihmisten ulkona liikkumiselle. Ulkoiluystävän puute jättää iäkkään helposti kotinsa vangiksi, vaikka monella olisi tarve päästä ulos raittiiseen ilmaan myös syksyllä ja talvella. Ulkoilun loppuminen ennustaa lyhyessä ajassa turvautumista koti- tai laitoshoitoon.

Ulkona liikkumisen väheneminen heikentää toimintakykyä, lisää yksinäisyyden tunnetta ja riippuvuutta palveluista. Asia on ratkaistavissa helposti - tarjoamalla iäkkäälle turvallista ulkoiluseuraa. Kävelykyky säilyy kävelemällä - jokaisena vuodenaikana.

Iäkkäiden säännöllisen ulkoilun mahdollistaminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen kesken. Tarvitaan esteettömiä ulkoilureittejä, ulkoiluystäviä ja ennen kaikkea myönteistä asennetta ikäihmisten ulkoiluun.

Lähde: Ikäinstituutti

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy