Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Useat raskaudenkeskeytykset lisäävät ensisynnyttäjien riskiä synnyttää ennen laskettua aikaa
Useat raskaudenkeskeytykset lisäävät ensisynnyttäjien riskiä synnyttää ennen laskettua aikaa

Jos ensisynnyttäjälle on tehty useita raskaudenkeskeytyksiä, riski synnyttää lapsi ennenaikaisesti kasvaa.

Riski on kuitenkin niin pieni, ettei raskaudenkeskeytyksen kokeneiden naisten tarvitse olla siitä huolissaan.
 

Rekisteritutkimuksen mukaan noin 10 prosenttia suomalaisista ensisynnyttäjistä oli kokenut yhden raskaudenkeskeytyksen. Lisäksi ensisynnyttäjistä 1,5 prosentilla oli kaksi ja 0,3 prosentilla vähintään kolme raskaudenkeskeytystä. Tutkimuksessa oli mukana hieman yli 300 000 ensisynnyttäjää.

Niillä ensisynnyttäjillä, joilla oli vähintään kolme raskaudenkeskeytystä, oli kohonnut riski saada pienipainoinen tai ennenaikainen lapsi. Pienipainoinen tarkoittaa tässä alle 1500 tai 2500 grammaa painavaa lasta ja ennenaikainen ennen 28. raskausviikkoa tai 37. raskausviikkoa syntynyttä lasta. Riski saada hyvin ennenaikainen lapsi kohosi hieman kahden raskaudenkeskeytyksen jälkeen.

Vastasyntyneen kuoleman riski kohosi hieman niillä ensisynnyttäjillä, joiden ensimmäisen raskaus oli päätynyt keskeytykseen.  Tähän vaikuttivat todennäköisesti erot äidin muissa taustatekijöissä kun keskeytyksissä. Tutkimuksessa pystyttiin ottamaan huomioon terveyskäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä vain tupakointi ja sosiaalinen tausta hyvin karkeasti.

Rekisteritutkimus osoittaa yhteyden vastasyntyneiden huonomman terveyden ja raskaudenkeskeytysten välillä. Tutkijat korostavat kuitenkin, ettei tutkimuksessa ole voitu huomioida kaikkia mahdollisia taustatekijöitä. Syy huonoihin terveystuloksiin voi olla näissä muissa tekijöissä. He toivovat, että tutkimustietoja voitaisiin hyödyntää seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvässä opetuksessa ja tiedotuksessa.

Suomen raskaudenkeskeytysluvut ovat Euroopan alhaisimpia. Meillä raskaudenkeskeytyksiä tehdään 8,7 tuhatta 15-49 -vuotiasta naista kohden. Raskaudenkeskeytys on yksi tavallisimmista gynekologisista toimenpiteistä, mutta silti sen yhteyttä syntyvän lapsen terveyteen on tutkittu tähän mennessä hyvin vähän.

Nyt julkaistu suomalainen rekisteritutkimus on ensimmäinen suuri tutkimus, jossa on selvitetty useampaa vastasyntyneen terveyttä kuvaavaa tekijää. Siinä on huomioitu myös useita taustatekijöitä kuten äidin ikä, siviilisääty, tupakointi, sosioekonominen asema ja raskaushistoria.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy