Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Lihavuuden leikkaushoito vähentää huomattavasti diabetesriskiä
Lihavuuden leikkaushoito vähentää huomattavasti diabetesriskiä

Lihavuusleikkaukset vähentävät lihavien diabetekseen sairastumisen riskiä yli 80 prosentilla 15 vuoden seurannassa.

Asia käy ilmi Göteborgin yliopiston ja THL:n yhteistyönä toteuttaman tutkimuksen tuloksista.
 

Tutkimus osoittaa, että leikkaushoito on perinteisiä lihavuuden hoitomenetelmiä tehokkaampi keino ehkäistä vaikeasti lihavien henkilöiden diabetekseen sairastumista. Sairastumisriskin pieneneminen on huomattava verrattuna useiden muiden kroonisten sairauksien ehkäisyssä saavutettuihin tuloksiin

Tutkimuksessa verrattiin 1 658 lihavuusleikkauksen läpikäynyttä henkilöä verrokkiryhmään, johon kuului 1 771 ylipainoista henkilöä, joita hoidettiin perinteisin menetelmin. Vertailuryhmän jäsenistä 392 sai diabeteksen 15 vuoden aikana, kun diabetes todettiin vain 110:llä lihavuusleikkauksen läpikäyneellä henkilöllä. Diabetesriski väheni sekä naisilla että miehillä, eikä lihavuuden asteella tutkimuksen alussa ollut vaikutusta diabetesriskin vähenemiseen.

Tutkimus on osa laajaa Swedish Obese Subjects (SOS) –tutkimusta, joka tähän mennessä on osoittanut yli 90 tieteellisellä artikkelilla, että lihavuuskirurgialla on monia myönteisiä vaikutuksia myös syöpään, sydän- ja verisuonitauteihin, kuolleisuuteen ja elämänlaatuun.

Ruotsissa lihavuusleikkausten määrä on kasvanut vuoden 1987 parista sadasta leikkauksesta lähes 10 000 leikkaukseen vuonna 2011. Suomessa tehdään noin 1 000 lihavuusleikkausta vuodessa.

Lähde: THL

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy