Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Työkyky on arvioitava, jos työntekijän sairauspoissaolo pitkittyy
Työkyky on arvioitava, jos työntekijän sairauspoissaolo pitkittyy

Kela edellyttää nykyisin, että työnantaja ja työterveyshuolto reagoivat nopeasti, jos työntekijän työkyvyttömyys alkaa pitkittyä.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon, kun poissaolo on jatkunut yhtäjaksoisesti tai lyhyemmissä jaksoissa yhteensä kuukauden ajan.
 

Työkyky on arvioitava, jos työntekijän sairauspoissaolo pitkittyy

Kela edellyttää nykyisin, että työnantaja ja työterveyshuolto reagoivat nopeasti, jos työntekijän työkyvyttömyys alkaa pitkittyä.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon, kun poissaolo on jatkunut yhtäjaksoisesti tai lyhyemmissä jaksoissa yhteensä kuukauden ajan.

Työterveyshuollon on jatkossa arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky viimeistään silloin, kun työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa 90 arkipäivää. Ne voivat kertyä yhtäjaksoisesta työkyvyttömyydestä tai useista lyhyistä jaksoista enintään kahden vuoden ajalta.

Työntekijän on toimitettava työterveyshuollon lausunto Kelaan viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivältä. Jos lausuntoa ei toimiteta määräajassa, sairauspäivärahan maksaminen voi keskeytyä.  Kela muistuttaa päivärahapäätöksissä ja tiedotteissa työntekijää pyytämään lausuntoa työterveyshuollosta. Työntekijä voi seurata sairauspäivärahapäiviensä kertymää myös verkossa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi

Muutoksella halutaan parantaa mahdollisuuksia havaita pitkittyvät työkyvyttömyydet riittävän varhain. Näin voidaan helpottaa työntekijän paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen. Työhön paluuta voidaan tukea esimerkiksi joustavilla työaikajärjestelyillä, työtehtävien muutoksilla ja kuntoutuksella.

Lähde: Kela

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy