Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Ekaluokkalainen tarvitsee hyväksyvän ja turvallisen ryhmän
Ekaluokkalainen tarvitsee hyväksyvän ja turvallisen ryhmän

Yli 57 700 uuttaa ekaluokkalaista aloittaa koulutien tänä syksynä. Koulun alku tarkoittaa lapselle uutta elämänvaihetta ja itsenäisyyden lisääntymistä.

Kouluympäristössä syntyvät myös tärkeät kaverisuhteet. Mannerheimin Lastensuojeluliitto muistuttaa, että ryhmään kuulumisella ja hyväksytyksi tulemisella ikätovereiden joukossa on oppimisen ja kouluviihtyvyyden kannalta suuri merkitys kaikille koululaisille.
 

Aikuisten tehtävänä on tukea ekaluokkalaisten kaverisuhteita ja sopeutumista uuteen luokkaan.

Lukemisen ja laskemisen ohella koulussa opetellaan sosiaalisia taitoja.  Kaverien saaminen ja turvallinen ryhmä näkyvät myös oppimistuloksissa. Ekaluokkalaiselle koulu tarjoaa paitsi oppimisen kokemuksia, myös tunteen kuulumisesta ryhmään. Seitsemänvuotias vertaa jo itseään samanikäisiin ja havainnoi asemaansa kaverijoukossa.

Ulkopuolisuuden kokemus vahingoittaa lasta

MLL:n vuonna 2010 tekemän selvityksen ”Kiusaavatko pienetkin lapset?” perusteella kiusaamisilmiö on yleinen jo päiväkodeissa. Pienten lasten keskuudessa kiusaaminen on tyypillisesti leikeistä ja ryhmistä ulkopuolelle sulkemista, jota aikuisen voi olla vaikeaa tunnistaa. Kiusaaminen jatkuu helposti koulussa, jos kierrettä ei saada katkaistua. Kiusaamiseen ja kaverisuhteisiin liittyvät pelot näkyvät myös MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen yhteydenotoissa.

Viime vuonna kiusaamisen kokemukset olivat ylivoimaisesti yleisin Lasten ja nuorten puhelimen vakava keskustelunaihe kaikenikäisten lasten ja nuorten parissa. Esimerkiksi ujo lapsi saattaa olla jo valmiiksi varautunut uusissa ihmissuhteissa ja saa vain vähän myönteistä palautetta luokkakavereiltaan. Seurauksena lapsi vetäytyy entisestään, eikä uskalla ottaa kontaktia toisiin. Jos näyttää siltä, että lapsella on vain vähän myönteistä vuorovaikutusta, aikuisen tehtävänä on auttaa lasta saamaan näitä kokemuksia.

Aikuiset tukevat lapsen kaverisuhteita

Kaverisuhteiden syntymistä ei voi jättää pelkästään lapsen vastuulle. Aikuisten tehtävänä on huolehtia, että kaikki pääsevät leikkeihin ja saavat kavereita. Opettajan haasteena on havainnoida luokkaa ja huolehtia, että jokainen pääsee toimintaan mukaan.

Esimerkiksi pari- ja ryhmätöissä opettajan tulisi jakaa ryhmät niin, että erilaiset persoonat voivat tutustua toisiinsa ja oppia toistensa vahvuuksia ja taitoja, eivätkä samat oppilaat työskentele aina yhdessä. Myös sukupuolistereotyyppisistä ajatusmalleista, kuten oletuksista, että tytöt puhuvat toisistaan selän takana pahaa, tulisi pyristellä irti, etteivät ne ala toistaa itseään lasten ajatusmaailmassa.  Vanhemmat voivat osoittaa kiinnostusta lapsen kaverisuhteisiin, kannustaa muiden huomioimiseen ja keskustella esimerkiksi ulkopuolelle jättämisen seurauksista oman lapsen kanssa.

MLL jakaa tänä vuonna jo 14. kerran ekaluokkalaisille Hyvä alku koulutielle -pussin. Pussin sisällä on tärkeää asiaa vanhemmille: tietoa lapsen kehityksestä, turvallisuudesta ja koulun ja kodin yhteistyöstä. Pussit jaetaan kouluissa ensimmäisten kouluviikkojen aikana.

Lähde: Mannerheimin Lastensuojeluliitto

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy