Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Liikkumaton elämäntapa on noussut maailmanlaajuiseksi kansanterveysuhkaksi
Liikkumaton elämäntapa on noussut maailmanlaajuiseksi kansanterveysuhkaksi

Liikunnan puute on syynä useimpiin kroonisiin tauteihin ja ennenaikaisiin kuolemiin maailmanlaajuisesti. 

Sen katsotaan tutkimusten mukaan aiheuttavan jo 6 % sydän- ja verisuonitaudeista, 7 % tyypin 2 diabeteksesta, 10 % rintasyövistä ja 10 % paksunsuolen syövistä. Vähäisen liikunnan katsottiin olevan syynä 9 % ennenaikaisista kuolemista vuonna 2008 maailmalla raportoiduista 57 miljoonasta kuolemasta.
 

Tutkimuksen mukaan liikunnan lisääminen voisi nostaa väestön elinajanodotetta keskimäärin jopa 0,68 vuodella.  Tutkijat arvioivat riittämättömän liikunnan tupakoinnin ja lihavuuden kaltaiseksi kroonisia tauteja aiheuttavaksi riskitekijäksi.

Tiedot käyvät ilmi tällä viikolla Lancetissa julkaistavasta tutkimuksesta ”Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy”, jossa on selvitetty väestön liikuntaa arvioimalla sekä liikkuvamman elintavan vaikutuksia edellä mainittujen kroonisten tautien esiintyvyyteen ja toisaalta nykytasoa vähäisemmän liikunnan vaikutuksia väestön elinajan odotteeseen. Tutkimuksessa on käytetty myös THL:n aineistoja.

Vaikka tutkimuksessa tarkastellaan liikunnan merkitystä lähinnä kuolleisuuden kannalta, on tärkeä muistaa, että liikunta vaikuttaa myönteisesti kokonaisuudessaan lisäten hyvinvointia ja edistäen toimintakykyä.

Lähde: THL

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy