Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Vanhemmilla vahva vaikutus lapsen tupakointiin
Vanhemmilla vahva vaikutus lapsen tupakointiin

Yläkoulu on tupakoinnin aloittamisen kannalta kriittistä aikaa. Vanhemmat voivat merkittävästi vaikuttaa siihen, aloittaako nuori tupakoinnin ja onnistuuko hän lopettamaan sen.

Nuoret odottavat apua ja tukea erityisesti läheisiltään.
 

Syöpäjärjestöt on selvittänyt nuorten näkemyksiä tupakoinnin lopettamisesta ja lopettamisen tuesta tuoreessa Kuuntelua, kannustusta ja kehuja -raportissaan.
Vanhemmat usein vähättelevät omaa vaikutustaan ja sysäävät syyn lapsen kaveripiirin kontolle. Nuorten parissa tehdyt tutkimukset kuitenkin osoittavat, että vanhemmilla on yllättävän suuret mahdollisuudet vähentää lapsensa riskiä aloittaa tupakointi ja tukea häntä tupakoinnin lopettamisessa.

Kriittisin ajanjakso on lyhyt

Tupakointia saatetaan kokeilla jo alakoulussa. Alakoulun viimeisinä vuosina ja yläkouluun siirryttäessä tupakointikokeilut lisääntyvät. Tupakointi kiinnostaa, koska sillä saa muiden nuorten huomiota, ihailua ja hyväksyntää. Se voi olla myös keino päästä mukaan kaveriporukkaan.
Tupakoinnin aloittamisen kannalta kriittisin ajanjakso on melko lyhyt - alakoulun loppupuolelta yläkouluun. Tällöin vanhempien pitäisi jaksaa välittää - ja valittaakin.
Kokeilut johtavat helposti säännölliseen tupakointiin. Kun nuori alkaa huomata itsessään tupakoinnin tuomia haittoja, hohto häviää ja ajatus lopettamisesta tulee mieleen. Apua ja tukea lopettamiseen nuoret toivovat ensisijaisesti läheisiltään, myös vanhemmilta.
Vanhempien asenteet ja esimerkki vaikuttavat nuorten tupakointiin sen kaikissa vaiheissa.
Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että tupakoivien vanhempien lapset alkavat todennäköisemmin itsekin polttaa. Tupakoivassa perheessä nuoren on helppo polttaa, koska savukkeita voi varastaa tai saada vanhemmilta. Kiinnijääminen ei pelota, koska nuori voi aina vedota siihen, että vanhempi polttaa itsekin.
Nuori ei osaa pelätä tupakoinnin haittoja, koska hänen vanhempansakaan eivät niistä piittaa. Tupakointia on vaikea lopettaa, sillä se on osa perheen normaalia arkea.

Mitä vanhemmat voivat tehdä?

Vanhempien tulisi kuunnella nuoria ja keskustella tupakoinnista.
Vaikka vanhempi itse polttaisi, hänen kielteinen suhtautumisensa tupakointiin pienentää lapsen riskiä aloittaa tupakointi.
Tupakoinnista voi keskustella pientenkin lasten kanssa, toki heidän ikätasonsa mukaisesti. Lapsen itsetunnon vahvistaminen ja kannustaminen terveellisiin elintapoihin suojaa häntä tupakoinnin aloittamiselta. Tärkeää on kiittää, kannustaa ja kehua lasta savuttomuudesta sekä tehdä kodista tupakasta vapaa alue.

Syöpäjärjestöt aloittaa tänä syksynä kampanjan, jossa korostetaan vanhempien vastuuta nuorten tupakoinnin ehkäisyssä ja tupakoinnin lopettamisen tukemisessa.


Lähde: Syöpäjärjestöt

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy