Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Tulipaloissa on tänä vuonna kuollut 40 ihmistä
Tulipaloissa on tänä vuonna kuollut 40 ihmistä

Tulipaloissa on kesäkuun loppuun mennessä kuollut ennakkotietojen mukaan 40 ihmistä. Yleisimmät tunnistetut kuolemaan johtaneen palon syttymissyyt ovat tupakka, tulentekovälineet ja kynttilät.

Tyypillinen palokuollut on keski-ikäinen mies. Asuinrakennuksissa paloja on ollut yhteensä noin 1700.
 

SPEKin seurannan mukaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana tulipaloissa on kuollut 30 miestä ja 9 naista. Yhden sukupuoli ei ole SPEKin tiedossa. Menehtyneistä 21 on ollut iältään 25-64-vuotiaita. Yli 65-vuotiaita on kuollut 11. Viime vuosina ikäihmisten osuus palokuolemissa on ollut nouseva, mutta tänä vuonna heitä on tulipaloissa kuollut keski-ikäisiin verrattuna vähemmän. Ikäihmisten osuus palokuolleista on edelleen suurempi kuin heidän osuutensa väestöstä.

Ennakkotietojen mukaan tupakoinnin aiheuttamissa paloissa on kuollut 11 henkilöä. Tulentekovälineistä sekä kynttilöistä ja vastaavista johtuneissa paloissa on kuollut viisi ihmistä. Keskeinen tekijä niin kuolemaan johtaneissa kuin muissakin tulipaloissa on ihmisten huolimattomuus tulenkäytössä. Alkoholilla arvioidaan olevan osuutta noin 70 prosentissa tapauksista.

Kuolemaan johtaneista tulipaloista omakotitaloissa syttyi 20, kerrostaloissa 13 ja rivitaloissa 4. Omakotitaloissa palokuoleman riski on huomattava siihen nähden, että suomalaisista noin 41 prosenttia asuu omakotitaloissa, 44 prosenttia kerrostaloissa.

Maakunnista väkilukuun suhteuttaen tänä vuonna palokuolemia on ollut eniten Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla. Vuosittainen vaihtelu alueiden välillä on kuitenkin suurta. Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Varsinais-Suomessa on vuosien 2010-2012 aikana ollut koko maahan verrattuna suhteellisen paljon palokuolemia.

Viime vuonna vastaavaan aikaan palokuolemia oli 35, toissa vuonna 41 ja vuonna 2009 43 henkilöä. Viime vuosi oli palokuolemien suhteen poikkeuksellisen hyvä, mutta palokuolemissa ei ole päästy sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaiseen vähenemiseen.

Valtaosa palokuolemista tapahtuu asunnoissa. Tänä vuonna on tapahtunut noin 1700 asuinrakennuspaloa. Vapaa-ajanrakennuksissa tulipaloja on ollut yli 80.

Lähde: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy