Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Hoitotukea saa lähes neljännesmiljoona eläkeläistä
Hoitotukea saa lähes neljännesmiljoona eläkeläistä

Eläkkeensaajan hoitotukea sai vuoden 2011 lopussa 230 000 henkilöä, mikä on 15 % kaikista eläkeläisistä.

Koko 16 vuotta täyttäneestä väestöstä hoitotukea sai viime vuoden lopussa 5 %. Saajien määrä on lisääntynyt kymmenen vuoden aikana 44 %.
 

Hoitotukea maksetaan avun, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella porrastettuna kolmeen ryhmään. Perushoitotukea maksettiin 40 %:lle, korotettua tukea kolmannekselle ja ylintä tukea viidesosalle saajista.

Veteraanilisää maksetaan niille, jotka saavat Kelasta korotettua tai ylintä eläkkeensaajan hoitotukea sekä ylimääräistä rintamalisää. Veteraanilisän saajia oli 7 500.

Hoitotuen saajista 161 000 sai myös kansaneläkettä. Heistä vanhuuseläkkeellä oli 68 % ja työkyvyttömyyseläkkeellä noin kolmannes. Yleisin hoitotuen sairausperuste vanhuuseläkettä saavilla oli hermoston sairaudet (28 %). Työkyvyttömyyseläkeläiset saivat hoitotukea yleisimmin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella (56 %). Alle 30-vuotiaista kaksi kolmasosaa sai hoitotukea mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella.

Hoitotuen saajista 65 vuotta täyttäneitä oli 73 % ja yli neljännes oli täyttänyt 85 vuotta. Naisia hoitotuen saajista oli 62 %.

Eläkkeensaajan hoitotukea maksettiin vuonna 2011 yhteensä 421 miljoonaa euroa, mikä oli lähes 80 % kaikista vammaisetuusmenoista.

Lähde: Kela
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy