Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Itsemurhat puhuttavat miehiä ja nuoria aikuisia
Itsemurhat puhuttavat miehiä ja nuoria aikuisia

Suomen Mielenterveysseuran Valtakunnallisessa Kriisipuhelimessa tehtiin keväällä seuranta itsetuhoisuudesta kertovista soittajista.

Seurannasta näkyy selvästi, että itsetuhoisuudesta puhuivat keskivertosoittajaa useammin miehet ja nuoret aikuiset.
 

Seurannassa mukana olleista soittajista 85 prosentilla oli itsellä itsetuhoisia ajatuksia. 10 prosentilla oli huoli läheisten itsetuhoisista ajatuksista ja 5 prosentilla soittajista läheinen oli tehnyt itsemurhan.

Keskustelujen perusteella voidaan sanoa, että itsetuhoisten ajatusten takana oli usein monenlaisia vastoinkäymisiä tai pitkään jatkunut vaikea elämäntilanne.
- Soittajien omien itsetuhoisten ajatusten syynä oli useimmiten psyykkistä sairastelua (25 %) tai ihmissuhdeongelmia (24 %). Monilla oli myös fyysistä sairastelua (10 %). Niin ikään taustalta löytyi taloudellisia ongelmia (9 %).

Mielenterveyspalveluiden kesätauot näkyvät SOS-kriisikeskuksessa

Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskuksen kriisivastaanotolla näkyy joka kesä ihmisten huoli kesäajan tukipalveluista. Useat mielenterveyspalvelut supistavat lomakaudella palveluaan minimiin. Tämä näkyy kiireettömimpien asiakkaiden aikojen lykkäämisenä lomakauden jälkeen.


 
Lähde: Suomen Mielenterveysseura ry
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy