Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Suomalaisäidit tyytyväisiä elämäänsä
Suomalaisäidit tyytyväisiä elämäänsä

Suomalaiset äidit ovat tyytyväisiä elämäänsä riippumatta siitä ovatko he työelämässä vai kotona lastensa kanssa.

Heillä on kuitenkin eurooppalaisia äitejä enemmän vaikeuksia yhdistää työpaineet ja kotielämä.
 

Väestöliiton kokoamassa julkaisukokoelmassa käsitellään muun muassa pienten lasten äitien kykyä yhdistää perhe- ja työelämän haasteet. Artikkelista selviää, että Suomessa työnteon koettiin vähentävän perheen sisäistä "laatuaikaa" useammin kuin muualla Euroopassa.

Työssäkäyvät suomalaisäidit käyvät muita useammin ansiotyössä täysipäiväisesti. Pitkät työpäivät sekä aikapaine töissä vaikuttavat myös perheisiin. Lähes puolet suomalaisäideistä koki jatkuvaa kiirettä töissä. Kiireen kokeminen ei kuitenkaan ollut yleisempää kuin keskimäärin tutkituilla äideillä.

Tutkimus tukee käsitystä, jonka mukaan lyhennetty työaika helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista. Pidemmät työpäivät selittävät kuitenkin vain osan maiden välisistä eroista. Myös suomalaiset isät kokivat muita isiä useammin, ettei perheelle jää riittävästi aikaa.

Äitien kokema yleinen tyytyväisyys Suomessa saattaa kuvastaa sekä hyvin onnistunutta lasten päivähoitojärjestelmää, joka tukee työssäkäyviä vanhempia, että valinnanvapautta eri hoitomuotojen välillä. Suomen malli pitkistä hoitovapaista on erilainen kuin useissa Euroopan maissa, joissa pienten lasten äitien työssäkäynti yleistyi 1990-luvulla.

Tulokset perustuvat vuosina 2004-2005 kerättyihin aineistoihin. Tutkimuksessa oli mukana 12 Euroopan maata.

Lähde: Väestöliitto
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy