Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa on nopeutunut
Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa on nopeutunut

Suun terveydenhuollossa yli kolme kuukautta hoitoonpääsyä odottaneita oli maaliskuussa 2012 noin 30 000 eli noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin lokakuussa 2011.

Yli puoli vuotta odottaneita oli 12 200 eli 12 prosenttia vähemmän kuin lokakuussa.
 

Väestöstä 77 prosenttia asui alueilla, joilla suun terveydenhuollon hoitoonpääsy toteutui kuudessa kuukaudessa. Väestöön suhteutettuna eniten yli kuusi kuukautta odottaneita oli Kainuun ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien alueella. Näissä sairaanhoitopiireissä pitkään hoitoa odottaneiden potilaiden määrät keskittyivät muutaman terveyskeskuksen alueelle.

Viisi prosenttia väestöstä asui alueilla, joilla oli ajoittain ongelmia toteuttaa hoidon tarpeen arviointi Terveydenhuoltolain mukaisessa kolmen vuorokauden määräajassa. Eniten ongelmia oli Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Terveyskeskuksista 72 prosenttia on ilmoittanut hoitoonpääsyn toteutumisen seurantatiedot lain edellyttämän neljän kuukauden välein.

Takaisinsoittojärjestelmä on käytössä yhä useammassa terveyskeskuksessa

Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen toteutui ongelmitta 75 prosentissa terveyskeskuksista. Näiden terveyskeskusten alueella asui 58 prosenttia väestöstä. Tilanne oli hieman heikentynyt lokakuusta 2011, jolloin edellinen kysely toteutettiin. Ongelmat välittömän yhteyden saamisessa näyttäisivät kuitenkin olevan ajoittaisia. Jatkuvista ongelmista välittömän yhteydensaannissa ilmoitti vain yksi terveyskeskus.

STM:n ohjeessa (STM/424/2011) välittömän yhteyden saamisesta määritellään, että yhteyden saaminen ei saa kestää viittä minuuttia kauempaa. 38 prosenttia terveyskeskuksista ilmoitti puheluihin vastattavan keskimäärin noin kahden minuutin kuluessa. Puhelinoperaattoriseuranta oli käytössä noin 30 prosentilla terveyskeskuksista.

Vaihtoehtoisena toimintatapana yhteydensaannin järjestämiseksi terveyskeskuksilla on mahdollisuus käyttää takaisinsoittopalvelua. Kyselyn mukaan 37 prosentilla terveyskeskuksista oli käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä. Takaisinsoiton vasteaika oli maaliskuussa 2012 noin 50 minuuttia.

Välitön yhteydensaanti toteutuu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä

Maaliskuun 2012 kyselyn mukaan välittömän yhteydensaanti Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) järjestämässä suun terveydenhuollossa toteutuu määräajassa. Tilanne on parantunut lokakuusta 2011. Myös hoidon tarpeen arviointi toteutui kaikissa toimipisteissä kolmen arkipäivän kuluessa.

Lähes kaikissa YTHS:n suun terveydenhuollon toimipisteissä hammaslääkärin vastaanotolle pääsi kolmessa kuukaudessa. Yhdessä toimipisteessä hammaslääkäriajan saaminen kesti pidempää, mutta sielläkin ajan sai Terveydenhuoltolain mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa. Suurimmassa osassa toimipisteitä suuhygienistin vastaanotolle pääsyä odotettiin 22–90 päivää.

Hoitoonpääsytiedot kysytään terveyskeskusten ylihammaslääkäreiltä. Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden vastaukset ovat arvioita hoitotakuun eri kriteereiden täyttämisestä.

Lähde: THL

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy