Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Äitiyskuolleisuus vähentynyt maailmanlaajuisesti lähes puoleen kahdessa vuosikymmenessä
Äitiyskuolleisuus vähentynyt maailmanlaajuisesti lähes puoleen kahdessa vuosikymmenessä

Äitiyskuolemien määrä on vähentynyt koko maailmassa 47 prosentilla vuodesta 1990 alkaen.

Vuonna 2010 arvioitiin, että 287 000 naista kuolee raskauteen liittyviin syihin.
 

Tämä vastaa 210 kuolemaa 100 000 elävänä syntynyttä kohti. Suomessa äitiyskuolemia on keskimäärin kolme vuodessa. Tiedot perustuvat WHO:n, UNICEF:n, UNFPA:n ja Maailmanpankin uuteen raporttiin äitiyskuolleisuuden määrästä. YK:n viidentenä vuosituhattavoitteena on vähentää äitiyskuolleisuutta 75 prosentilla vuosien 1990 ja 2015 välillä sekä taata kaikille pääsy lisääntymisterveyden palveluihin vuoteen 2015 mennessä.

Korkeimmat elävänä syntyneiden määrään suhteutetut äitiyskuolemaluvut raportoitiin Tšadille (1100), Somalialle (1000), Sierra Leonelle ja Keski-Afrikan tasavallalle (890) sekä Burundille (800). Äitiyskuolleisuus on viisitoista kertaa yleisempää kehittyvissä maissa (240) kuin kehittyneissä maissa (16). Suomessa luku on tätäkin selvästi alempi (5). Keskimäärin äitiyskuolemia on kolme vuodessa. Luvut ovat yhteneväiset Tilastokeskuksen kuolemansyytilastojen kanssa. Raportti arvioi, että Suomessa raskauteen kuolemisen riski elinaikana on yksi 12 200 naista kohti.

WHO, UNICEF, UNFPA ja Maailmanpankki yhdessä tuottavat maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja maakohtaisesti arviot äitiyskuolleisuuden määrästä. Nykyinen päivitys käyttää saatavilla olevia kansallisia tietoja 180 maasta. Arviot on tehty vuosille 1990, 1995, 2000, 2005 ja 2010. Suomen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuolemansyytilastoihin. WHO:n määritelmän mukaisesti äitiyskuolemalla tarkoitetaan raskauden aikaista tai 42 vuorokautta raskauden päättymisen jälkeen tapahtuvaa kuolemaa, jonka raskaus on aiheuttanut tai jota raskaus on myötävaikuttanut.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy