Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Suomalaiset luottavat terveydenhuoltoon, erityisesti yksityiseen
Suomalaiset luottavat terveydenhuoltoon, erityisesti yksityiseen

Suomalaiset luottavat selvästi enemmän yksityisen kuin julkisen terveydenhuollon laatuun. Yhdeksän kymmenestä uskoo saavansa hyvää hoitoa yksityisestä terveydenhuollosta, kun julkisen terveydenhuollon hyvään hoitoon luottaa 68 prosenttia.

Tämä käy ilmi Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton Yksi elämä -hankekokonaisuuden maaliskuussa tekemästä kyselystä, johon vastasi 1 076 henkilöä.
 

Suomalaiset luottavat siihen, että he saavat sairastuessaan hyvää hoitoa. Näin ajattelevat ainakin terveydentilaansa tällä hetkellä hyvänä pitävät, nuoret ja keski-ikäiset henkilöt, sillä terveyskyselyn vastaajien enemmistö, 59 prosenttia, oli alle 45-vuotiaita. Vastanneista 71 prosenttia piti terveydentilaansa erinomaisena tai hyvänä.

Terveydenhuollon tasoa vastaajat eivät juuri arvostelleet: peräti 87 prosenttia oli joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, että terveydenhuolto on Suomessa hyvää.

Kuntoutuksen saatavuus epäilyttää

Sairauden sattuessa kuntoutuksen saatavuuteen vastaajista luotti 66 prosenttia. Terveydentilansa vielä hyväksi kokevista, pääasiassa työikäisistä vastaajista kolmannes sen sijaan arveli, ettei mahdollisen sairauden hoidon jälkeen toiminta- ja työkykyä kuntouttavaa palvelua järjestyisi.

Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton aiempien selvitysten mukaan vain noin 10 prosenttia valtimotautipotilaista saa kuntoutusta, kun parhaimmillaan Euroopan maissa kuntoutus järjestyy yli puolelle sairastuneista.

Suomalaisten valtimoterveyttä edistävä Yksi elämä -hankekokonaisuus toteutti kyselyn Internetissä yhteistyössä Apu-lehden kanssa.

Lähde: Yksi elämä -hankkeet
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy