Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Joka neljännellä suomalaisella oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin
Joka neljännellä suomalaisella oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin

Yleisimmät erityiskorvaukseen oikeuttavat sairaudet ovat verenpainetauti, diabetes ja keuhkoastma.

Vuoden 2011 lopussa joka neljännellä eli 1 285 000 suomalaisella oli oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin. Myönnettyjä oikeuksia oli kaikkiaan 2,0 miljoonaa, mikä tarkoitti 1,57 oikeutta henkilöä kohti. Korvausoikeuksien lukumäärä ei sisällä rajoitetusti erityiskorvattuja oikeuksia.
 

Yleisin erityiskorvaukseen oikeuttava sairaus oli krooninen verenpainetauti, jonka vuoksi oli myönnetty puoli miljoonaa oikeutta. Toiseksi yleisin oli diabetes, 253 100 oikeutta, ja kolmanneksi yleisin krooninen keuhkoastma, 238 700.

Näiden kolmen sairauden korvausoikeuksien osuus oli puolet kaikista erityiskorvausoikeuksista.

Kela voi myöntää erityiskorvausoikeuden vaikean ja pitkäaikaisen sairauden lääkkeisiin. Tällöin lääkkeistä maksetaan peruskorvausta (42 % lääkevalmisteen hinnasta) suurempi korvaus. Erityiskorvausoikeuden perusteella henkilölle korvataan joko 100 % (ylempi erityiskorvaus) tai 72 % (alempi erityiskorvaus) lääkkeen hinnasta.

Diabeteksen korvausoikeuksien määrä kasvanut voimakkaasti

Eniten uusia erityiskorvausoikeuksia myönnettiin diabeteksessa, 33 400 oikeutta. Lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta peräti 38,1 %. Tähän vaikutti se, että 1.1.2011 jälkeen ei ole enää edellytetty kuuden kuukauden lääkehoitoa ennen erityiskorvausoikeuden myöntämistä.

Astman vuoksi alkoi 14 800 uutta erityiskorvausoikeutta, mikä oli hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Alkaneiden oikeuksien määrä pieneni mm. kroonisessa verenpainetaudissa, jossa vähennys oli 17,3 %.

Vuonna 2011 erityiskorvausoikeuksia alkoi 5,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu aiheutui siitä, että ylemmässä erityiskorvausluokassa oikeudet lisääntyivät 16,5 %, kun taas alemmassa korvausoikeusluokassa oikeudet vähenivät 8,6 %.

Tavallisin yhdistelmä on verenpainetauti ja diabetes

Yksi korvausoikeus oli 790 500 henkilöllä. Heistä hieman yli neljännekselle tämä oikeus oli myönnetty verenpainetaudin perusteella ja vajaalle viidennekselle astman perusteella. Kahden korvausoikeuden yhdistelmistä tavallisin oli verenpainetauti ja diabetes.

Lähde: Kela
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy