Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

91 prosenttiin hätäpuheluista vastattiin 10 sekunnissa
91 prosenttiin hätäpuheluista vastattiin 10 sekunnissa

Uusien tilastojen mukaan hätäpuheluiden tulostavoitteet ylitettiin hätäpuheluiden vastausaikojen osalta. Viime vuonna 91 prosenttiin hätäpuheluista vastattiin 10 sekunnissa.

Hätäkeskuksissa otettiin vuonna 2011 vastaan noin 4,2 miljoonaa ilmoitusta, joista hätäpuheluja oli lähes 3 miljoonaa. Määrä on samaa tasoa kuin vuonna 2010.
 

Kaikista käsitellyistä ilmoituksista 1,7 miljoonaa välitettiin eri viranomaisille. Loput hoidettiin hätäkeskusten omin toimenpitein neuvonnan ja opastuksen avulla, tai ne eivät muusta syystä johtaneet tehtävän välittämiseen. Välitetyt tehtävät jakautuivat eri viranomaisten kesken seuraavasti: poliisitoimi 50 %, sairaankuljetus 43 %, pelastustoimi 6 % sekä sosiaalitoimi ja muut viranomaiset 1 %. Luvut ovat samaa tasoa kuin edellisinäkin vuosina.

Sisäasiainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ohjaavina tahoina asettavat Hätäkeskuslaitokselle vuosittain tulostavoitteet. Yksi Hätäkeskuslaitoksen merkittävimmistä tulostavoitteista on hätäpuheluiden vastausaika.

Hätäpuhelun vastausaika pysyi vuonna 2011 saavutetulla hyvällä tasolla ja asetetut tulostavoitteet ylitettiin. Hätäkeskuslaitos vastasi 91 prosenttiin hätäpuheluista 10 sekunnin kuluessa ja 96 prosenttiin 30 sekunnin kuluessa. Vastausaikatavoitteet olivat 90 ja 95 prosenttia.

Virhepuheluita edelleen paljon

Hätänumeron oikeassa ja asianmukaisessa käytössä on paljon parannettavaa. Vuonna 2011 hätäkeskukset vastaanottivat noin 980 000 sisältönsä puolesta hätäkeskukseen kuulumatonta puhelua. Näistä tahattomasti soitettuja virhepuheluita oli 790 000 ja ilkivaltaisesti soitettuja 190 000. Kuulumattomien puhelujen määrä vastaa 33 prosenttia kaikista vastaanotetuista puheluista, kun vuonna 2010 vastaava luku oli 29 prosenttia. Toimintamallien ja kirjaustapojen yhdenmukaistaminen on yksi keskeinen kasvua selittävä tekijä.

Hätäkeskuksiin kuulumattomien puhelujen määrä on joka tapauksessa edelleen suuri ja ne vievät paljon ylimääräistä aikaa hätäkeskuspäivystäjien työstä.

Hätänumeroon soittaneiden tyytyväisyys hätäkeskuspalveluihin säilyi vuonna 2011 erinomaisella tasolla, ja oli 4,22 asteikolla 1-5. Soittaneiden tyytyväisyydessä kiinnitettiin huomiota neljään osa-alueeseen, jotka olivat puhelimeen vastaamisen nopeus, hätäkeskuspäivystäjän asiantuntemus, hätäkeskuspäivystäjän palveluasenne ja puhelimessa annettujen ohjeiden selkeys. Vuoden 2010 vastaava luku oli 4,33. Myös yhteistyöviranomaisten tyytyväisyyttä kartoitettiin, ja tältä osalta taso säilyi hyvänä ollen 3,32.

Uudistuksessa henkilöstökysymykset tärkeässä roolissa

Hätäkeskuslaitos toteuttaa meneillään olevaa hätäkeskusuudistusta, joka tehdään kokonaisuudessaan vuoteen 2015 mennessä.

Uudistuksen tavoitteena on esimerkiksi parantaa hätäkeskusten kykyä hallita ruuhkahuippuja, toimintamallien yhdenmukaistaminen sekä päivystäjien työkuorman tasaaminen.

Hätäkeskuslaitos tarjoaa uudistuksessa kaikille nykyisissä vakituisissa viroissa oleville töitä.

Hätäkeskuslaitos panosti vuonna 2011 henkilöstöasioiden laadukkaaseen hoitamiseen muun muassa rekrytoimalla kaksi päätoimista henkilöstökoordinaattoria. He toimivat muutoksen kohteena olevan henkilöstön tukena muuttamiseen, koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Henkilöstön työtyytyväisyys pysyi vuonna 2011 lähes samalla tasolla kuin vuonna 2010. Vuonna 2011 vastausten keskiarvo oli 3,15, kun tulos edellisenä vuonna oli 3,14. Vahvimpana osa-alueena edellisvuosien tapaan koettiin työilmapiiri ja yhteistyö.

Lähde: Hätäkeskuslaitos
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy