Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Sähköisen potilasarkiston käyttöönotossa varmistetaan potilastietojärjestelmien käytettävyys
Sähköisen potilasarkiston käyttöönotossa varmistetaan potilastietojärjestelmien käytettävyys

Sähköisen potilastiedon arkiston (eArkisto) käyttöä pilotoitiin Suomessa ensimmäisenä Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla 15.11.2011–23.2.2012.

Kolmen kuukauden aikana sähköiseen potilastiedon arkistoon talletettiin yli 100 000 potilasasiakirjaa, jotka sisälsivät henkilötietoja, potilaskertomustekstin, diagnoosit, hoitotyön yhteenvedon, laboratoriotutkimukset, radiologin pyynnöt ja lausunnot sekä riskitiedot ja lääkitystiedot.
 

Kokeilun aikana varsinaisia teknisiä ongelmia ja muutostarpeita tuli esille hyvin vähän. Sen sijaan pilotin kokemukset osoittavat, että eArkiston käyttöönotto ja tietojen rakenteinen kirjaaminen ovat merkittävä toiminnallinen muutos. Siksi tietojärjestelmien käytettävyyttä on parannettava. Lisäksi on panostettava henkilökunnan koulutukseen ja käyttäjätukeen, jotta sähköiset potilasarkistot voidaan ottaa laajasti käyttöön tukemaan potilasturvallisuutta ja tietojen yhteiskäyttöä.

Kuopion pilotin käyttäjäkokemukset ja -palaute analysoidaan ja arvioidaan THL:n ja Kuopion kaupungin tutkimushankkeessa.

eArkisto otetaan käyttöön Suomessa vaiheittain


Kuopion pilotissa todettiin, että siirtymäaika ja rinnakkaisten ohjelmistoversioiden käyttö eArkistoon liityttäessä tulee olla mahdollisimman lyhyt. Kuopio jatkaa vuonna 2012 eArkiston käyttöönoton valmistelua koko organisaatiossa ja ottaa käyttöön myös sähköisen lääkemääräyksen. Pohjois-Savon alueelle valmistuu vuonna 2012 lähes 70 % alueen väestöstä kattava alueellinen potilastietojärjestelmä.

Julkisen terveydenhuollon tulee ottaa eArkisto käyttöön viimeistään syyskuussa 2014 ja yksityisen terveydenhuollon vuotta myöhemmin. THL:ssa laaditaan vuonna 2012 käyttöönottoaikataulu, jonka mukaan eArkisto otetaan käyttöön vaiheittain koko Suomessa.

Lähde: THL

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy