Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Krooninen kipu ajaa työkyvyttömyyseläkkeelle
Krooninen kipu ajaa työkyvyttömyyseläkkeelle

Kipuongelmien ennaltaehkäisy ja mahdollisimman tehokas hoito voisi vähentää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä, osoittaa Helsingin yliopistossa tehty tuore tutkimus.

Erityisesti krooninen kipu näyttää olevan merkittävä tekijä eläkeprosessissa.
 

Suomessa työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vain lääkärin toteaman sairauden ja merkittävästi alentuneen työkyvyn perusteella. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen pääsyyt ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveysongelmat, jotka kattavat kaksi kolmasosaa työkyvyttömyyseläkkeistä.

Kipu sellaisenaan ei riitä eläkkeen perusteeksi, joten sen merkitys työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumisessa on jäänyt epäselväksi eikä asiaa ole aikaisemmin juuri tutkittu.

Monissa sairauksissa – erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksissa – kipu on kuitenkin hallitseva elementti ja usein se tekijä, joka eniten haittaa työssä käymistä. Tutkimus selvitti, mikä on kivun merkitys työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumisen taustalla.

Tutkijat jakoivat eläkkeelle jääneet kolmeen ryhmään sen mukaan, oliko eläkepäätöksen perusteeksi kirjattu tuki- ja liikuntaelinsairaus, mielenterveyden häiriö vai jokin muu pitkäkestoinen sairaus. Lisäksi tarkasteltiin kaikkia työkyvyttömyyseläkkeitä yhtenä ryhmänä. Tutkimuksessa oli mukana 6 258 Helsingin kaupungin yli 40-vuotiasta työntekijää, jotka olivat osallistuneet Helsinki Health Study tutkimukseen vuosina 2000-2002. Noin kahdeksan vuotta kestäneen rekisteriseurannan aikana 594 henkilöä jäi työkyvyttömyyseläkkeelle.

Tulosten mukaan kroonisella kivulla oli selvä ja itsenäinen yhteys eläkkeelle jäämiseen – tämä yhteys säilyi, vaikka huomioitiin mahdollisimman kattavasti muut tekijät, joiden tiedetään vaikuttavan työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumiseen ja kivun kokemiseen, kuten pitkäkestoiset sairaudet, työolosuhteet ja ammattiasema. Erityisen vahvana kivun vaikutus näkyi tuki- ja liikuntaelinsyistä eläkkeelle jääneillä. Yhteys oli heikompi, mutta silti merkittävä myös mielenterveyssyistä eläkkeelle jääneillä.

Myös akuutilla kivulla näytti olevan jonkin verran merkitystä eläkkeelle siirtymiseen, mutta huomattavasti vähemmän kuin kroonisella kivulla.

Kipuongelmien ennaltaehkäisyyn ja kivunhoitoon tulisi kiinnittää huomiota nykyistä enemmän. Näyttää siltä, että ennaltaehkäisy ja tehokas, ajoissa aloitettu kivunhoito voisi estää monta työkyvyttömyyseläkettä.

Lähde: Helsingin yliopisto

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy