Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Nettiryhmä auttaa äitejä eroon päihteistä
Nettiryhmä auttaa äitejä eroon päihteistä

Päihteitä käyttäville äideille käynnistyy internetissä toimiva keskusteluryhmä, joita on järjestetty jo 15 kertaa.

Ryhmässä jaetaan kokemuksia siitä, millaista on olla äiti tai odottava äiti, jolla on ongelmia alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden päihdekäytön kanssa. Tavoitteena on rohkaista äitejä avunhakemiseen.
 

A-klinikka säätiön ja Ensi- ja turvakotien liiton nettiryhmiin osallistuneet äidit ovat olleet huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden käyttäjiä. Alkoholin käyttäjät ovat olleet lievänä enemmistönä.

Äidit kertovat hakevansa päihteiden avulla irtautumista arjesta, toimintakykyä ja piristystä. Ajan myötä eteen on tullut tilanne, jolloin päihteistä koituu enemmän ikäviä seurauksia kuin toivottua helpotusta. Siinä vaiheessa lopettaminen omin voimin voi olla kuitenkin hankalaa.

Alkoholia käyttävät äidit yrittävät selviytyä ilman apua


Ryhmä tarjoaa äideille oman paikan, jossa he voivat luottamuksellisesti nimimerkin suojassa pohtia omaa päihteiden käyttöään. Tavoitteena on, että äidit rohkaistuisivat avun hakemiseen.
Avun hakemiseen voi liittyä pelkoja; menetänkö lapseni, olenko huono äiti, tuomitsevatko ympäristön asenteet, miten tulen kohdelluksi. Huumeita käyttävät pitivät enimmäkseen hoitoa välttämättömänä tukena lopettamiselle, kun taas alkoholia käyttävät äidit viestivät usein itsenäisen selviytymisen olevan kunnia-asia. Jos avun hakeminen mielletään häpeällisenä, ainoaksi vaihtoehdoksi saattaa jäädä ns. kasvottomien palveluiden hakeminen. Usein äidit kertovat salanneensa tarkasti ongelmansa ja internetissä toimiva ryhmä on ollut ainoa mahdollisuus keskustella asiasta.

Lapsi motivoi äitiä raittiuteen

Päihteistä irtautumisen alkuvaihe on usein vaikeaa monenlaisten pelkojen, häpeän, vieroitusoireiden tai juomishimon takia. Usein muutoksen edessä tunnetaan suurta voimattomuutta, mikä voi saada aikaan ajatuksen, kannattaako edes yrittää. Ryhmissä on ollut mukana pidemmällä toipumisessaan olevia, jotka ovat jo selvinneet alun vaikeiden vaiheiden yli. Heidän kokemukseen pohjautuva kannustuksensa ja usein hyvin suora palautteensa on ollut yksi ryhmän kantavista voimista. Äitiryhmässä omaa tilannetta ja muutoksen tarvetta päihdekäyttöön on voinut avoimesti tutkia vertaisten ja ammattilaisten kanssa. Erityisesti äidit kokivat syyllisyyttä päihteiden käytön vaikutuksesta äitiyteen ja lapsiin.  Lapset ovat olleetkin voimakas motiivi muutoksen tekemiselle. Yhteenkuuluvuus ja arvostavuus ovat olleet äitiryhmää kuvaavia piirteitä. Ryhmässä voi "tuulettaa" onnistumisia ja saada kannustusta vaikeisiin hetkiin. Ohjaajien henkilökohtaiset kommentit on myös koettu tärkeiksi.
Ryhmän tuen innostamana aina joku äiti on uskaltautunut hakemaan apua myös "kasvokkaisista" palveluista. Kun äiti uskaltaa peloistaan huolimatta lähteä taisteluun päihteitä vastaan, alkaa matka, jossa aika pian tulee näkyviin palkitsevia tekijöitä; onnistumisia, häpeän väistymistä ja oman voiman lisääntymistä.

Uusi ryhmä käynnistyy helmikuussa

Ryhmä kokoontuu Päihdelinkin (www.paihdelinkki.fi) suljetulla keskustelupalstalla helmi-toukokuun välisenä aikana. Ryhmään voivat osallistua raskaana olevat ja eri-ikäisten lasten äidit.  Vain ryhmään kuuluvat pääsevät lukemaan viestejä ja osallistumaan keskusteluun. Ryhmissä on ollut mukana 7-20 äitiä, joiden lapset ovat olleet vauvaikäisistä koululaisiin ja isompiinkin lapsiin.  Lapsilähtöisen päihdetyön ammattilaiset toimivat ryhmän ohjaajina ja herättelevät keskusteluita.

 
Lähde: Ensi- ja turvakotien liitto
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy