Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Kuuntelu vahvistaa päivähoidon ja lasten vanhempien kasvatuskumppanuutta
Kuuntelu vahvistaa päivähoidon ja lasten vanhempien kasvatuskumppanuutta

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja lasten vanhempien välistä kasvatusyhteistyötä, kasvatuskumppanuutta voidaan edistää kuunteluun, avoimeen kysymiseen, neuvotteluun ja sopimiseen perustuvilla dialogisilla puhekäytännöillä.

Niillä vahvistetaan vanhempien osallisuutta ja roolia oman lapsen kasvatuksessa.
 

Tuoreessa suomalaisessa väitöstutkimuksessa pohditaan, millaisia puhetapoja käyttäen varhaiskasvatuksen ammattilaiset rakentavat kasvatuskumppanuutta lasten vanhempiin.

Tutkimus on ajankohtainen, sillä vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen kasvatusyhteistyö linjattiin kasvatuskumppanuudeksi Varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa perusteissa vuonna 2003. Kyse on päivähoidon toimintakäytäntöjen kulttuurisesta muutoksesta.

Tutkimustulosten perusteella tulee aikaisempaa enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten kasvattajat päivähoidossa voivat vahvistaa lapsen turvallisuuden kokemusta lapsen siirtyessä kodista päivähoitoon. Olennaista on, miten päiväkoti järjestää lapsen vastaanoton niin, että lapsen kokemus omasta selviytymisestä ja kyvykkyydestä vahvistuu.

Vanhempien osallisuutta ja tasavertaisuutta voidaan vahvistaa tekemällä lapsen kotiin varhaiskasvatuksen aloituskotikäynti, rohkaisemalla vanhempia kertomaan lapsestaan sekä neuvottelemalla perheiden kanssa päivähoidon vaihtoehdoista ja valinnoista. Ammattilaisten tehtävänä on huolehtia, että ammatillista kumppanuussuhdetta ei samaisteta ystävyys-, vertais- tai läheissuhteeksi.

Kasvatuskumppanuus merkitsee varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden yhteiskunnallisen merkityksen vahvistumista ja alan osaamisen tuomista aikaisempaa avoimemmin ja läpinäkyvämmin perheiden ja vanhempien käyttöön.

Suomessa on tehty niukasti tutkimusta kasvatuskumppanuudesta varhaiskasvattajien itsensä tulkitsemana sekä lapsen päivähoitoon siirtymisen tukemisena. Kasvatuskumppanuus puheena – raportti vastaa tähän tarpeeseen. Tutkimusaineisto koostuu varhaiskasvattajien aloitushaastatteluista, ryhmäkeskusteluista ja vertaishaastatteluista, jotka on kerätty vuosina 2004 -2006.

Lähde: THL

 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy