Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Sähkötupakan terveysvaikutuksista ei riittävästi tietoa
Sähkötupakan terveysvaikutuksista ei riittävästi tietoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Työterveyslaitos korostavat, että sähkösavukkeiden turvallisuudesta, terveysvaikutuksista ja tehosta tupakasta vieroituksessa ei ole julkaistu riittävästi luotettavaa tutkimustietoa.

Tieteellistä näyttöä sähkötupakan vaikutuksista terveyteen on toistaiseksi vähän.
 

Saatavilla olevien luotettavien tutkimusten mukaan sähkösavukkeet sisältävät samoja terveydelle haitallisia, muun muassa syöpää aiheuttavia ainesosia kuin poltettavaksi tarkoitetut savukkeet. Pitkäaikaisen käytön vaikutuksia hengityselinten toimintaan ei tunneta hyvin. Tutkimuksissa on myös havaittu, että sähkötupakassa käytettävien nesteiden laatu vaihtelee suuresti, eivätkä tuoteselosteet aina vastaa tuotteiden todellista sisältöä.

Työterveyslaitos kehottaa sähkötupakointia kohdeltavan työpaikoilla kuten muutakin tupakointia. Savuton työpaikka on suositeltavin ratkaisu. Savuton työpaikka koskee myös sähkötupakointia.

Sähkötupakka ei sovellu vieroitushoidoksi

Sähkötupakan mainontakielto Suomessa on yhtä laaja kuin tupakkatuotteilla ja tupakointivälineillä. Kieltoa kuitenkin rikotaan. Sähkösavukkeita markkinoidaan ympäristölle vaarattomana tuotteena, jota on mahdollista käyttää missä tahansa. Useat valmistajat mainostavat tuotettaan myös turvallisena tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä.

Ei ole olemassa tieteellistä näyttöä sähkösavukkeiden toimivuudesta tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä, kuten ei myöskään tuotteen turvallisuudesta.

THL:n ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat korostavat, että terveyden kannalta hyödyllisintä on tupakoinnin lopettaminen, ei sähkötupakkaan siirtyminen. Tupakoinnin lopettamisessa on suositeltavaa käyttää tarvittaessa apuna tutkitusti tehokkaita ja turvallisia keinoja, kuten nikotiinikorvaushoitoja tai reseptillä saatavia vieroituslääkkeitä.

Huolena tuotteiden leviäminen nuorille

THL ja Työterveyslaitos ovat huolissaan, että voimakkaasti markkinoitu sähkötupakka herättää myös nuorten kiinnostuksen. Suomessa sähkötupakka ei ole tupakkalain 18 vuoden ikärajaa koskevan sääntelyn piirissä. Jotkut sähkötupakkatuotteita myyvät tahot kuitenkin noudattavat 18 vuoden ikärajaa.

Sähkösavukkeiden sääntely on nyt esillä EU:n tupakkatuotedirektiivin uudistuksen yhteydessä. Suomen lausunnon (2010) mukaan uusien tupakkatuotteiden ja erilaisten nikotiinituotteiden tuotekehittelyyn tulisi suhtautua kielteisesti. Suomessa sähkösavukkeissa käytettävät nikotiinipatruunat luokitellaan lääkkeiksi, eikä niillä ole myyntilupaa. Sähkösavukkeet ovat kokonaan kiellettyjä Kreikassa ja Liettuassa sekä EU:n ulkopuolisista maista Norjassa ja Turkissa. Tupakkalain noudattamista Suomessa valvoo Valvira.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy