Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Vaihdevuodet innostavat elämäntapojen muutoksiin
Vaihdevuodet innostavat elämäntapojen muutoksiin

Puolet 50–59-vuotiaista naisista kokee vaihdevuosivaiheen innostavan ja motivoivan elintapamuutoksiin, kertoo THL:n tuore tutkimus.

Ikääntymisen mukanaan tuomat oireet ovat yksi syy, miksi itsehoito kiinnostaa enemmän kuin nuorempana. Vastaajista viidesosa olikin yrittänyt muuttaa elintapojaan terveydellisten syiden takia.
 

Erityisesti oli pyritty vähentämään suolan ja sokerin määrää ja tupakointia sekä lisäämään liikuntaa. Lähes joka kymmenes 50–54-vuotias nainen oli yrittänyt laihduttaa. Koulutuserot näkyivät tutkimuksen tuloksissa selvästi: vähemmän koulutetut pyrkivät elintapamuutoksiin useammin kuin enemmän koulutetut, mutta eivät onnistuneet yhtä usein.

Huolestuttavaa oli tupakoinnin yleisyys: noin kolmannes tutkimukseen vastanneista naisista tupakoi, vaihdevuosi-ikäisistä joka neljäs. Eronneet sekä vähemmän koulutetut naiset tupakoivat enemmän kuin muut naiset.

Useimmat naiset kokivat elämänlaatunsa hyväksi, ja elämänlaadulle annettujen arvosanojen keskiarvo oli 7,6 asteikolla 1–10. Eniten koulutetut naiset kokivat terveydentilansa ja työkykynsä paremmaksi kuin vähemmän koulutetut. Yleisin krooninen sairaus oli verenpainetauti, jota sairasti joka kolmas keski-ikäinen nainen. Koulutuserot olivat lähes kaksinkertaiset verenpainetaudissa ja diabeteksessa: vähemmän koulutetuilla näitä sairauksia oli enemmän. Erilaisista oireista yleisimpiä kaikilla naisilla olivat kivut erityisesti alaselässä, unettomuus ja seksuaalinen haluttomuus, joista kustakin kertoi kärsivänsä lähes viidesosa vastanneista. Myös kuumia aaltoja raportoi noin viidennes 50–54-vuotiaista vastaajista. Eniten koulutetuilla oli puolet vähemmän kuumia aaltoja kuin muilla.

Vaihdevuosien hormonikorvauslääkkeitä käytti joka kolmas nainen. Yleisimmin niitä käyttivät 55–59-vuotiaat naiset. Kun aiempi käyttö huomioidaan, lähes puolet 55 vuotta täyttäneistä naisista oli joskus käyttänyt varsinaisia vaihdevuosilääkkeitä. Sekä vaihdevuosilääkkeiden käyttö että aiemmissa tutkimuksissa havaitut koulutuserot vaihdevuosilääkkeiden käytössä ovat vähentyneet.

Naisten terveys keski-iässä- tutkimukseen vastasi 1239 iältään 45-64-vuotiasta naista. Kolme neljästä naisesta oli vielä työelämässä, ja suurimmalla osalla vastanneista oli alle 18-vuotiaita lapsia samassa taloudessa. Tarkemmat tutkimukset elintapojen muutosten vaikutuksista naisten terveyteen valmistuvat tämän vuoden aikana.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy