Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Seitsemän kymmenestä osallistuu suolistosyövän seulontaan
Seitsemän kymmenestä osallistuu suolistosyövän seulontaan

Suolistosyövän väestöseulonta aloitettiin Suomessa ensimmäisenä maailmassa ja väliarvion mukaan ohjelma toteutuu suunnitellusti.

Suurin kiitos menee suomalaisille itselleen: ohjelmaan on osallistunut lähes 70 prosenttia kutsutuista.
 

Suomen malli, jossa seulonnan kokonaisuus on etukäteen suunniteltu ja järjestetty sujuvaksi ketjuksi, ei ole toteutunut missään muualla yhtä hyvin.

Syöpä on ehkäistävissä oleva sairaus. Ehkäisy alkaa omista elintavoista. Myös syöpäseulontojen avulla syöpä voidaan joko kokonaan ehkäistä, kuten kohdunkaulan syövässä ja mahdollisesti suolistosyövässä, sekä todeta varhaisessa vaiheessa, kuten rintasyövässä.

Suomi on seulontojen edelläkävijä

Suomi on aloittanut kaikki seulontaohjelmat ensimmäisten joukossa maailmassa. Kohdunkaulan syövän seulonta alkoi 1960-luvulla ja meillä on nyt maailman alhaisimpiin kuuluva kohdunkaulan syövän ilmaantuvuus. Rintasyöpäseulonnat alkoivat 1980-luvulla. Rintasyövän ennuste kuuluu sekin maailman parhaimpiin Suomessa.

Suomalaisten tottumus ja myönteinen asenne sekä seulontojen suunnitelmallisuus ovat taustalla siinä, että myös uusin seulontamme, suolistosyöpä, on toteutunut onnistuneesti.

Suolistosyövän seulontaan kutsutaan 60-69-vuotiaat miehet ja naiset. Suomen Syöpäyhdistys motivoi väestöä osallistumaan lupaamalla, että "Ikäluokastasi pidetään huolta".

Seulonta tarkoittaa käytännössä kirjekuoren saamista kotiin. Seulottava ottaa itse ulostenäytteet, ja lähettää ne seulontakeskukseen Pirkanmaan Syöpäyhdistykseen. Jos näytteessä on verta, tulee kutsu tähystykseen, tavallisesti kotikuntaan. Tutkimukset on pääosin tehty suositellun kolmen kuukauden sisällä. Pieni osa ei käy tähystystutkimuksessa, yleensä syynä on se että tutkimus on tehty vastikään muusta syystä.

Vuonna 2010 seulontaan osallistui lähes 70 prosenttia kutsutuista. Naiset ovat aktiivisempia, heidän osallistumisprosenttinsa oli 75 ja miesten 60. Miehillä todettiin näytteissä hieman enemmän jatkotutkimuksia vaativaa verta (5,5 prosenttia) kuin naisilla (3,1 prosenttia). Yhteensä lähes 70 000 suomalaista kutsuttiin seulontaan 2010.

Suolistosyövän seulonnoissa löytyi yhteensä 45 suoliston syöpää ja 440 syövän esiasteena pidettävää adenoomaa. Lisäksi löytyi polyyppeja 146:lta tutkitulta. Adenoomista voi aikaa myöten kehittyä syöpä.

Joukkotarkastusrekisterissä viimeistellään parhaillaan vuoden 2011 seulontalukuja. Seulontaan osallistui noin 50 000 ihmistä, joista vajaalla 1 700:lla testitulos sisälsi verta. Osallistumisprosentti näyttää pysyneen suurin piirtein ennallaan ja syöpiä löytyneen noin neljällä prosentilla niistä, joiden näyte sisälsi verta.

Kunnille halpa tapa ehkäistä syöpäkuolemia

Suolistosyövän seulonta on Suomessa kunnille vapaaehtoista. Vuoden 2012 alkuun mennessä seulonnassa oli mukana 154 kuntaa ja lähes 320 000 henkilöä on satunnaistettu seulontaan. Näistä puolet, eli noin 160 000 on kutsuttu seulontaan vähintään kerran.

Suomen Syöpäyhdistys on tukenut suolistosyövän seulontojen käynnistämistoimia ja toiminnan arviointia jo kymmenen vuoden ajan. Tänäkin vuonna väestön kutsutiedot poimitaan Syöpäyhdistyksen kustannuksella ja kunnat maksavat seulonnan välittömät testi- ja postikulut. Seulonta on kunnille hyvin edullista kansanterveystyötä, sillä seulontakulu on alle kymmenen euroa seulontaan kutsuttavaa kuntalaista kohti.

Seulontaohjelma on toteutettu satunnaistettuna tutkimusohjelmana, jossa puolet väestöstä saa kutsun ja toinen puolikas ei. Vuoteen 2014 ulottuva tutkimus muuttuu rutiiniseulonnaksi vasta tiukkojen kriteerien täytyttyä. Tärkeintä on osoittaa seulonnan kuolleisuutta alentava vaikutus myös Suomessa.

Lähde: Syöpäjärjestöt
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy