Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Lääkärit vaativat yhteiskunnan tukea tupakoinnin lopettamiseen
Lääkärit vaativat yhteiskunnan tukea tupakoinnin lopettamiseen

Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto vaatii tupakkatuotteiden vieroituksessa käytettäviä lääkkeitä ja nikotiinivalmisteita sairausvakuutuskorvattaviksi.

Verkosto korostaa, että tupakasta vieroituksessa käytettävien lääkehoitojen vaikuttavuus- ja kustannushyödyt ovat parhaimpia, mitä lääkehoidoissa saavutetaan.
 

Vahvistaessaan kansainvälisen tupakkasopimuksen Suomi on sitoutunut panostamaan tupakoinnista vieroitukseen. Tupakoinnista vieroituksen tulee olla osa jokaisen potilaan hoitoa, jos sairaudella on syy-yhteys tupakointiin. Näyttö tupakoinnin lopettamisen myönteisyydestä terveyden kohentumiseen ja lääkkeiden vaikuttavuuden paranemiseen on yksiselitteinen.

Tupakan käytön aiheuttamien sairauksien hyvän hoidon lähtökohta on sairauden syytekijän, nikotiini- ja tupakkariippuvuuden katkaisuhoito tai siitä vieroitus. Nikotiini- ja tupakkariippuvuus eivät ole tahdonalaisia tapoja, vaan kansainvälisen tautiluokituksen mukaisia sairauksia, joista suurin osa haluaa päästä irti.

Tupakoinnista vieroitus on nopein ja samalla vaikuttavin tapa vähentää väestön tupakointia, edistää väestön terveyttä, nostaa väestön elinajanodotetta ja vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja. Tupakasta vierotuksen monipuolinen tuki on myös edellytys tupakkalain tavoitteen, tupakkatuotteiden käytön loppumisen, saavuttamiselle. Sen avulla voidaan vähentää terveydenhuollon kuormitusta ja lisätä voimavaroja muiden sairauksien hoitoon.

Tupakan sisältämien myrkyllisten aineiden aiheuttamat sairaudet ovat suurin vähiten koulutusta saaneen väestön sairausryhmä ja suurin väestöryhmien välisten terveyserojen aiheuttaja. Verkosto toteaa, että hallituksen yksi keskeinen terveyspoliittinen tavoite on väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen parantamalla erityisesti vähiten koulutetun väestön terveyttä. Tupakoinnin vieroitus on verkoston mukaan paras ja tehokkain tapa vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja ja parantaa vähiten koulutetun väestön terveyttä.

Tupakoinnin lopettaminen hyödyttää kansantaloutta, kun väestön työkyky säilyy pidempään, ennenaikainen eläköityminen vähenee ja työn tuottavuus paranee. Lisäksi tupakointiin käytettävä runsas miljardi euroa hyödyttää kansantaloutta enemmän muualla kuin tupakoinnissa. Tupakkatuotteethan ovat tuontitavaraa, joka tarkoittaa, että muutama sata miljoonaa siirtyy joka vuosi muualle maailmantalouteen.

Lääkärit tupakkaa vastaan -verkostoon kuuluu 400 käytännön työtä tekevää lääkäriä.

Lähde: Suomen ASH ry
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy