Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Tehokas liikkuja sairastaa vähemmän
Tehokas liikkuja sairastaa vähemmän

Rasittavaa liikuntaa harrastavilla keski-ikäisillä on parempi fyysinen toimintakyky ja vähemmän sairauslomia kuin vähemmän ja kevyemmin liikkuvilla ikätovereillaan, osoittaa Helsingin yliopistossa tehty väitöstutkimus.

Rasittavaa liikuntaa – esimerkiksi juoksua – harrastavilla keski-ikäisillä on hyvä fyysinen toimintakyky sekä vähemmän sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä kuin vähemmän liikkuvilla.
 

Väitöstutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako vapaa-ajan liikunnan määrä ja rasittavuus myöhempään fyysiseen toimintakykyyn, sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Tutkimuksessa seurattiin keski-ikäisten Helsingin kaupungin työntekijöiden liikunta-aktiivisuutta ja terveyttä vuodesta 2000 vuoteen 2007.

Suomalainen hyvinvointipolitiikka pyrkii siihen, että työssä oleva väestö säilyy terveenä ja toimintakykyisenä entistä pidempään. Terveyskäyttäytyminen ja erityisesti liikunta-aktiivisuus näyttää olevan keskeisessä asemassa ikääntyvien työntekijöiden terveyden, toimintakyvyn ja työkyvyn ylläpitämisessä. Tutkimuksessa liikunnan harrastamisen hyödyt näkyivät niin tuki- ja liikuntaelinten sairauksista kuin mielenterveysongelmista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä.

Suomessa kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä noin kaksi kolmasosaa johtuu tuki- ja liikuntaelinten sairauksista tai mielenterveysongelmista.

Väitöstutkimus selvitti myös sitä, muuttuuko kohtuullisesti rasittavan ja rasittavan liikunnan harrastaminen eläkkeelle siirtymisen myötä. Havaittiin, että osa vanhuuseläkkeelle siirtyneistä lisäsi liikunnan harrastamista, ja vanhuuseläkkeelle siirtyneistä harvempi lukeutui ”vähän liikkuviin” kuin työssä jatkaneista.

Kohtuullisesti rasittavan liikunnan hyödyt terveydelle ovat ennestään tunnettuja. Tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin painottavat erityisesti rasittavan liikunnan merkitystä terveydelle ja toimintakyvyn säilymiselle, joten kansanterveyttä ajatelleen rasittavampaa kuntoliikuntaa tulisikin korostaa entistä enemmän.

Myös eläkeiän kynnyksellä olevia tulisi erityisesti kannustaa liikkumiseen:
Vaikka monet lisäävät liikuntaa siirryttyään eläkkeelle, muutokset ovat kuitenkin pieniä kun ottaa huomioon lisääntyneen vapaa-ajan määrän.

Lähde: Helsingin yliopisto
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy