Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Mediwave Take Ten - kasvohalvauspotilaan tehokas kuntouttaja

Englantilaisen neurofysiologin, Ronald Baxendalen kehittämä Mediwave Take Ten laite on ollut tervetullut uusi kuntoutusmuoto satojen Suomessakin vuosittain kasvohalvauksien saavien henkilöiden hoidossa. Äkillisen useinmiten tuntemattomasta syystä johtuvan, kasvohermon halvauksen lamaannuttamien lihasten kuntoutukseen ei ole aiemmin ollut tehokasta hoitomuotoa. “Aika parantaa ja kasvovoimistelu auttaa” on usein ollut kasvohalvauspotilaiden saama ohje ja ainut toivo terveyden, ulkonäön ja elämän laadun palautumisesta.

Uutta toivoa kasvohalvausten hoitoon

Mediwave Take Ten laitteella voidaan halvaantuneitten lihasten kuntoa ja kiinteyttä ylläpitää halvauksen keston ajan. Kasvohermon halvauksen hellittäessä ja lihasten toiminnan hiljalleen palautuessa, on niiden kuntoutuminen Mediwave Take Ten hoidon avulla nopeampaa ja täydellisempää. Niin kuin kaikessa muussakin kuntoutuksessa, sama peukalosääntö pätee tässäkin: hyväkuntoisen lihaksen toimintakyky paranee nopeammin ja täydellisemmin. Harjoittamalla kasvolihasta kasvohermon halvauksen aikana voidaan välttää lihaksen myöhempiä toiminnan vajauksia, nykimisiä ja muita synkinesioita. Samoin voidaan vähentää halvaantuneen kasvopuoliskon roikkumista, silmäluomen toiminnan häiriöitä sekä sitä voimakasta kosmeettista haittaa josta useimmat kasvohalvauksen saaneet henkilöt kärsivät.
Myös niissä tapauksissa, joissa halvaus on pysyvä ja johtuu esim. onnettomuuden aiheuttamasta vammasta tai kasvaimesta, voidaan kasvolihasten kuntoa pitää yllä jatkuvalla Mediwave kuntoutushoidolla. Potilaita huomattavasti häiritsevä kasvojen toispuoleisuus tasapainottuu ja silmäkulmat, luomet, posket ja suupielet näyttävät enemmän normaaleilta. Suomessakin jo useita tapauksia, joissa vuosikausia potilaalle kärsimyksiä ja haittaa aiheuttaneeet halvauksen haitat ovat pienentyneet huomattavasti. Suullinen ilmaisu on kohentunut ja kyynelkanavan toiminta normalisoitunut, puhumattakaan kasvojen tasapuolistumisen tuomasta kosmeettisesta tuloksesta. Tämä on omiaan helpottamaan potilaiden sosiaalista elämää ja aktiivisuutta niin työ- kuin vapaa-aikana.

Taustalla vahva neurofysiologinen tutkimus- ja kehitystyö

Ronald Baxendale on toiminut monipuolisissa lääketieteen opetus- ja tutkimustehtävissä jo yli 20 vuoden ajan. Hän valmistui fysiologian kanditaatiksi vuonna 1974 ja neurologian tohtoriksi vuonna 1978. Tällä hetkellä hän toimii opettajana ja tutkijana Glasgow´n Yliopiston Fysiologian laitoksella Skotlannissa.
Tohtori Baxendale on osallistunut lukuisten arvostettujen tutkimusryhmien työskentelyyn. Hänen tutkimuksistaan on julkaistu 14 ja hänen lääketiteeellisiä artikkeleitaan on julkaistu alan arvostetuissa julkaisuissa yli 100 kertaa.
Mediwave Take Ten laite kehitettiin yhteistyössä tri Baxendalen ja Mediwave Research Ltd tuotekehittäjien kanssa. Laitteen kehittämisessä on hyödynnetty tri Baxendalen lääketieteelliset tutkimukset ja niiden perusteella kehitetyt hoitomuodot ovat olleet arvokkaana apuna kehitettäessä Mediwave Take Ten Mark II laitetta ja sillä annettavaa hoitoa.

Pantentoitu hoitomenetelmä

Mediwave Take Ten on kehitetty nimenomaan kasvojen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kasvolihasten kunnon parantamiseen ja ylläpitämiseen sekä kasvojen lihaksiston iän myötä pienentyneen lihasmassan palauttamiseen. Hoitomenetelmä on patentoitu “kasvolihasten jälleenrakennusmenetelmä”. (muscle restructuring system)

Sekä lääketieteellisiä että kosmeettisia etuja

Mediwave Take Ten hoidolla voidaan edesauttaa kasvohalvauksesta kärsivien henkilöiden paranemista mutta hoitoa voidaan käyttää turvallisesti myös terveiden henkilöiden kasvolihaksiston kuntouttamiseen ja kasvolihasten lihasmassan kasvattamiseen takaisin “nuoruuden mittoihin”.
Mediwave Take Ten hoito parantaa kasvojen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kontrolloitu lihasmassan kasvattaminen kiinteyttää ja kohottaa kasvoja. Tästä on etua sekä kasvohalvauksesta kärsiville että kaikille niille, jotka haluavat huolehtia kasvojensa hyvinvoinnista ja nuorekkaasta ulkonäöstä. Kosmeettisena etuna Mediwave Take Ten kasvolihasten kuntoutushoidosta on nuorentunut ulkonäkö ja kasvojen alueen ihon, kudosten ja lihaksiston hyvinvointi.

Vaihtoehto kasvojen kohotusleikkaukselle

Kasvojen kohotusleikkausta harkitsevan tai leikkausta jo odottavan kannattaa aina ennen leikkausta hoidattaa kasvonsa Mediwave Take Ten hoidolla. Kasvolihasten koko ja muoto saadaan sopivasti ennen leikkausta “kohdalleen” ja hyväkuntoinen lihaksisto kuntoutuu leikkauksen rasituksesta nopeammin kuin huonokuntoinen lihaksisto.
Ehkäpä maailman tunnetuimmat “Mediwave kasvot” ovat enlantilaisen maailmankuulun laulajan, Sir Cliff Richardsin nuorekkaat ja kadehtittavan hyväkuntoiset kasvot. Tämä ikinuori, pian 60-kymppinen laulaja on käyttänyt säännöllisesti Mediwave Take Ten laitetta ja se todella näkyy hänen kasvoiltaan ja säteilee hänen olemuksestaan.

Kasvolihasten isometristä “kehonrakennusta” tai kuntoa ylläpitävää “kasvojumppaa”

Mediwave Take Ten hoito-ohjelma on aina yksilöllinen, mutta useinmiten se rakentuu 10x10 minuutin perushoitojaksosta ja sen jälkeen toteutettavista, noin 4-8 viikon välein annettavista ylläpitohoidoista. Halvauspotilailla käytettävä perushoitojakso on keskimääräistä pitempi ja sitä seuraava jatkuva kasvolihasten kunnon ylläpito tapahtuu keskimääräistä useammin; aina yksillöllisen hoito-ohjelman mukaan.
Perushoidon 10 hoitokertaa kestävät kukin ainoastaan 10 minuuttia. Nämä hoidot toteutetaan 2-3 kertaa viikossa toistuvana “tehohoitona”, jolla:


• kuntoutetaan asiakkaan kasvolihakset
• kasvatetaan kontrolloidusti kasvolihasten lihasmassaa takaisin niiden aiempiin mittoihin.
• kasvolihasten, kudosten ja ihon aineenvaihdunta vilkastuu ja kasvojen kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy.


Ylläpito suunnitellaan ja toteutetaan perushoidon aikana saatujen yksilöllisten kokemusten ja tulosten pohjalta.

Kenelle Mediwave hoito sopii?

Kaikille yki 25 vuotiaille on Mediwave hoidosta hyötyä. Myös alle 25 vuotiaat voivat ylläpitää kasvolihasten nuoruuden kunnon säännöllisellä Mediwave kasvojumpalla.
Mediwave Take Ten hoito on turvallista ja useimmille henkilöille täysin kivutonta. Suomessa yli 50 Mediwave hoitolaaa.

Laitteen valmistaa englantilainen Mediwave Research Limited ja maahantuojana ja markkinoijana Suomessa, Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä toimii HTM-Finland Oy. Maahantuoja puh. 03-223 2590 antaa mielellään tietoja valtuutetuista Mediwave hoitoloista.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy