Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Nettikansa haluaa vertailla yksityisten terveyspalvelujen hintoja
Nettikansa haluaa vertailla yksityisten terveyspalvelujen hintoja

Kansalaiset toivovat internetkyselyssä parannusta yksityisten terveyspalvelujen hintatietojen vertailuun.

Yksityisten terveyspalvelujen hintatietoja on lähes mahdotonta vertailla, koska hintatietoja ei ole kattavasti saatavilla. Kelan tutkimusosaston internetkyselyn vastaajat toivoivat, että viranomaiset tekisivät laajempaa hintavertailua. Yksityisten palveluntuottajien hintoja toivottiin myös nettiin.

Internetkysely oli Kelan tutkimusosaston pilottikokeilu. Kysely avasi uria sille, miten ja minkälaista tutkimusaineistoa voidaan hankkia internetin kautta nopeasti ja edullisesti. Syyskuussa 2010 avoinna olleeseen kyselyyn vastasi 889 henkilöä. Vastaajista 81 prosenttia oli naisia. Vastaajien keski-ikä oli 47 vuotta ja suurin osa asui Etelä-Suomen suurissa kunnissa.

Valtaosa vastaajista käytti työterveyshuollon palveluja ja yksityisiä terveyspalveluja 1-2 kertaa vuodessa. Vastaajat eivät siis edusta koko Suomen väestöä. Yksityisten terveyspalvelujen käyttäjiä vastaajat edustivat paremmin. Yksityisten terveyspalvelujen käyttäjistä yli 60 prosenttia on naisia, ja palveluita tarjotaan erityisesti suuremmissa kaupungeissa ja Etelä-Suomessa.

Kelalla parhaat eväät kehittää hintavertailua

Sairaanhoitovakuutuksen korvaamien yksityisten terveyspalvelujen hintatiedot rekisteröityvät automaattisesti Kelan rekistereihin. Kuluttajan maksamat hinnat löytyvät näistä rekistereistä toimenpiteittäin. Tilastojen perusteella kuluttajien maksamissa hinnoissa on selviä eroja. Esimerkiksi veren rasva-arvojen eli kolesterolin laboratoriotutkimus maksaa paikoin 3 euroa, mutta yli 20 euroakin samasta tutkimustoimenpiteestä on maksettu.

Toisin kuin asuntojen ja useiden palvelujen hinnat, yksityisten terveyspalvelujen hinnat eivät välttämättä ole kalleimpia pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi suosituista gynekologien lääkärikäynneistä maksoivat eniten ahvenanmaalaiset ja Oulun seudun lähikuntien asukkaat 88 eurosta 100 euroon, kun koko maan keskihinta oli 71 euroa vuonna 2010. Vuonna 2010 Kela korvasi 479 000 naistentautien erikoislääkärissäkäyntiä. Keskimääräinen asiakkaan itse maksama osuus oli 54 euroa.

Sekä kyselyn että tilastojen perusteella on asiakkaan etu, että julkista hintavertailua kehitetään. Hintojen julkinen vertailu lisää sekä kuluttajien että yritysten tietoisuutta hintojen vaihteluista. Kelassa kehitetään nettisovellusta, jossa pääsee vertailemaan kuntalaisten maksamien yleisimpien toimenpiteiden keskimääräisiä hintoja. Sovellus pyritään saamaan käyttöön kuluvan vuoden aikana.

Lähde: Kela

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy