Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Psykoosiin sairastuneilla paljon vaikeuksia arkielämän toiminnoissa
Psykoosiin sairastuneilla paljon vaikeuksia arkielämän toiminnoissa

Skitsofreniaa ja muita ei-mielialaoireisia psykoottisia häiriöitä sairastavilla on huomattavia vaikeuksia arkipäivän rutiineissa.

Yksi merkittävimmistä toimintakykyä haittaavista tekijöistä oli huono näkökyky, joka olisi joissain tapauksissa helposti korjattavissa asianmukaisilla silmälaseilla.

Tuore tutkimus selvitti arkielämän toimien rajoitteita psykoottisia häiriöitä sairastavilla henkilöillä laajan väestöaineiston avulla. Tulosten mukaan vaikeuksia oli jonkin verran päivittäisissä perustoiminnoissa, kuten sängystä nousemisessa, pukeutumisessa, syömisessä, peseytymisessä ja wc-käynneissä. Näistä ongelmista raportoi 6–11 prosenttia skitsofreniaa ja 4–18 prosenttia muita ei-mielialaoireisia psykoottisia häiriöitä sairastavista henkilöistä, kun taas yleisväestöstä ongelmia raportoi 2–7 prosenttia.

Haastavammissa päivittäistoiminnoissa, kuten ostoksilla käynnissä, ruuanlaitossa, pyykinpesussa ja siivouksessa vaikeuksia koki 24–45 prosenttia skitsofreniaa ja 21–49 prosenttia muita ei-mielialaoireista psykoottista häiriöitä sairastavista. Yleisväestöstä ongelmia näissä toiminnoissa raportoi 7–19 prosenttia. Sosiaaliset toiminnot, kuten puhelimella soittamisen, virastoissa asioinnin ja yhteistoiminnan muiden ihmisten kanssa koki vaikeaksi 15–34 prosenttia skitsofreniapotilaista, 8–23 prosenttia muuta ei-mielialaoireista psykoosia sairastavista ja 3–8 prosenttia yleisväestöstä. Mielialaoireisista psykoottisista häiriöistä kärsivät puolestaan eivät kokeneet merkittävästi muuta väestöä enempää vaikeuksia arkielämän toimissa.

Negatiiviset oireet, masennus, ikä, kielellisen muistin ongelmat, puheen tuottamisen ongelmat ja heikentynyt näkökyky olivat yhteydessä vaikeuksiin arkirutiineissa myös sen jälkeen, kun sosiodemografisten tekijöiden ja kroonisten sairauksien vaikutus oli huomioitu. Näistä varsinkin masennukseen ja näkökykyyn voitaisiin vaikuttaa nykyistä enemmän skitsofreniaa sairastavien hoidossa. Skitsofreniaa tai muita ei-mielialaoireisia psykooseja sairastavat saivat muuta väestöä enemmän apua arkielämäänsä, mutta tutkimushaastattelujen valossa vaikuttaa siltä, ettei se kuitenkaan ole riittävää.
 
Lähde: THL

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy