Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Alhainen syntymäpaino altistaa diabetekselle ja masennukselle
Alhainen syntymäpaino altistaa diabetekselle ja masennukselle

Tyypin 2 diabetesta sairastavilla on enemmän masennusoireita verrattuna niihin, joilla on normaali sokerinsietokyky. Tämä yhteys on vielä voimakkaampi niillä, joilla on sepelvaltimotauti tai pieni syntymäpaino.

Myös diabeetikoilla yleisesti esiintyvä muistitoimintojen heikentyminen on yleisempi pienipainoisina syntyneillä.

Tieto on peräisin THL:ssä tutkijana toimivan Maria Paile-Hyvärisen väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksessa todettiin myös, että sokeritasapainoon ei saatu pitkäaikaista hyötyä, kun masentuneita diabeetikoita hoidettiin masennukseen, sosiaalisten tilanteiden pelkoon, paniikkihäiriöihin sekä muihin ahdistuneisuushäiriöihin käytetyllä paroksetiinilla.

Tutkija korostaakin, että lääkäreiden kannattaa pitää mielessä masennuksen ja diabeteksen välinen yhteisesiintyminen. Sekä masennus, että diabeetikoilla yleisesti esiintyvä kognitiivinen alenema, ovat yleisempiä pienipainoisina syntyneillä. Pienipainoisuus on yksi tyypin 2 diabeteksen komplikaatioita muokkaava riskitekijä.

Masennusoireita oli lähes joka neljännellä diabeetikolla. Sen sijaan normaalin sokerinsietokyvyn omaavilla ihmisillä masennusta oli noin 17 prosentilla. Paile-Hyvärisen mukaan yhteys tyypin 2 diabeteksen ja masennuksen välillä saattoi välittyä sepelvaltimotaudin kautta. Lisäksi havaittiin, että alhainen syntymäpaino (alle 2,5 kg) muokkaa diabeteksen, sepelvaltimotaudin ja masennuksen yhteyttä.

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että henkilöillä, joilla oli ennestään tiedossa oleva diabetes, oli usealla kognitiivisella osa-alueella heikompi suorituskyky verrattuna niihin, joilla oli normaali sokerinsietokyky. Tämäkin yhteys oli voimakkaampi pienipainoisina syntyneillä.

Lähde: THL

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy