Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Rosen-kehoterapia
Rosen-kehoterapia on fysioterapeutti Marion Rosenin kehittämä menetelmä kroonisten lihasjännitysten laukaisemiseksi. Se voi saada aikaan kehon liikkuvuuden ja elinvoiman lisääntymistä, fyysisen- ja emotionaalisen tietoisuuden syvenemistä ja se tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun lisätessään itsetuntemusta.
 
Jännittyneet lihakset muovaavat ihmisen kehoa. Esimerkiksi rintalihakset vetävät jännittyessään olkapäitä eteen, jännittynyt pallea saa vatsan pullistumaan ulos ja reisilihasten jännitys saa aikaan polvien yliojentumisen. Jännitykset myös rajoittavat kehon vapaata liikkumista ja pitkittyessään aiheuttavat kipua.
 
Pitkäaikaisella lihasjännityksellä  tuntuu olevan myös suora yhteys elämän varrella tukahdutettuihin ja tiedostamattomaksi muuttuneisiin tunteisiin. Kun elämässä tapahtuu sellaista, mitä ei voi syystä tai toisesta tuntea, mikä on esimerkiksi vaikea kestää, tulevat lihasjännitykset  suojaamaan meitä tunteiden tuntemiselta. Jos näiden asioiden läpikäyminen ei ole myöhemminkään  mahdollista, jäävät myös niitä pitelevät lihasjännitykset kehoon kroonisiksi.
 
Havainnot nimenomaan lihasjännityksen ja tunteiden yhteydestä ovat johtaneet Rosen-menetelmän kehittämiseen. Rosen-menetelmässä ihminen kohdataan koskettamalla lihaksia hyväksyvällä ja tuntuvalla tavalla, jotta asiakas voi tulla tietoiseksi omista jännityksistään. Asiakasta ei yritetä muuttaa, parantaa, sopeuttaa tai neuvoa, vaan hänet kohdataan ja hyväksytään sellaisena kuin hän on. Riippuen jännityksen määrästä, käsittely voi olla kevyttä tai voimakasta.  Käsittely on kuin vuoropuhelua kehon ja käsien välillä. Myös sanoja voidaan käyttää tavoittamaan kehoa. Lihasten rentoutuessa esiin voi nousta  alas painettuja tunteita tai muistoja, mutta joskus asiat voivat työstyä myös alitajuisella tasolla. Rentoutuminen ja tunteiden vapautuminen voivat saada aikaan näkyviä muutoksia kehossa.
 
Rosen-kehoterapia sopii
•                             lihaskipuihin ja - jännitykseen
•                             ahdistukseen ja uupumukseen
•                             stressiin ja väsymykseen
•                             vahvistamaan itsetuntemusta ja
                              löytämään oman luovuuden
•                             psykoterapian tukena
Rosen-kehoterapia ei sovi
•                             psyykkistä sairautta potevalle tai voimakkaita
                              psyykelääkkeitä käyttävälle
•                             päihde- ja huumeriippuvuuksista kärsiville 
                              (kun riippuvuus katkaistu, terapia voi toimia eheyttäjänä)
•                             lapsille ja nuorille
 
Lisätietoja:
Suomen Rosen-terapeutit ry
p. 040-848 0056          
Koulutuksesta vastaa
Axelsons Body Work School
Merja-Riitta Hämäläinen
p. 044-357 9122
Sonja Träskbäck
p. 044-357 9123

www.rosenterapia.com
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy