Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Psykologinen vyöhyketerapia, pvt
Psykologinen vyöhyketrapia on edelleen kehitetty modernista vyöhyketerapiasta. Kehittäjä on rehtori Antti Pietiäinen. Se on erilaisten traumojen laukaisu- ja hoitomenetelmä, joka perustuu kehoterapeuttiseen elämänkaariteoriaan ja tunteiden dynamiikkaan.

Kehoterapeuttinen elämänkaariteoriaElämänkaariteorian mukaan modernin vyöhyketerapian tasot liittyvät ihmisen elämänkaareen 18- vuoden rytmin mukaisesti. Rytmi on löytynyt tutkittaessa tuhansia elämänkaaria ja verrattaessa niitä modernin vyöhyketerapian toimintatasoihin keholla. Elämäntapahtumat jäävät kehon muistiin tämän rytmin mukaisesti.
Kehittyminen elämänkaaren kuluessa voi häiriytyä missä tahansa vaiheessa. Tuo häiriö jää keholle toimintatasoihin muistiin ja näkyy ongelmina ihmisen myöhemmässä elämässä. Ihminen jää elämänkaaripsykologisessa mielessä “jumiin” eli toistamaan mitä erilaisimmin tavoin sitä elämänvaihetta, jossa häiriö on syntynyt. Häiriö voi oireilla joko fysiologisella, emotionaalisella tai mentaalisella tasolla. PVT:lla palautetaan ihminen uudelleen eläytyen kokemaan menneisyydessä olleen häiriövaiheen. Tämä elämyksellinen muistiin palauttaminen mahdollistaa asian ymmärtämisen aikuisen näkökulmasta. Tämä ymmärtäminen vapauttaa, se parantaa.Tunteiden dynamiikka

Psykologisen vyöhyketerapian viimeisin kehitysvaihe on tunteiden prosessoinnin dynamiikka. Ihminen kohtaa vähitellen aidot tunteensa: pelon, vihan, syyllisyyden ja häpeän. Prosessoinnin seurauksena ne osoittautuvat myönteisiksi tunteiksi. Lopulta ihminen on valmis kohtaamiseen ja anteeksiantoon.

Elämänkaarianamneesi

PVT:ssä tehdään elämänkaarianamneesi, jossa selvitetään aikaisempia elämänkaaren tapahtumia. Samalla pyritään selvittämään sikiövaiheen tapahtumia ja suvun perimää siinä määrin kuin se on mahdollista. PVT:n keräämän runsaan käytännön todistusaineiston mukaan ihmisen tiedostamisen mahdollisuus alkaa jo hedelmöityshetkestä, ei vasta syntymähetkestä. Etukäteinen muistaminen ei ole hoidon edellytys, vaan hoito itsessään auttaa paluttamaan unohtuneita asoita ja kokemuksia mieleen. Jopa sikiökehitysvaiheen muistiin palauttaminen voi olla paranemisedelletys.

Hoidon kulku

Hoito lähtee tiedostamisen mahdollisuuden elvyttämisestä. Vasta tämän jälkeen avataan lukkiutuneet tasot ja annetaan tunteille mahdollisuus nousta tietoisuuteen. Mitä syvemmälle ihmisen elämänkaareen mennään sitä enemmän vaaditaan myös hoitajalta. Tunnetilojen aktivoiminen saattaa olla vaikeaa. Ne eivät saa lähteä vyörymään liian voimakkaasti eivätkä jäädä niin sanotusti “päälle”. Tämän takia terapian oikea suorittaminen on tärkeää. PVT hoito tapahtuu hoidettavan itsensä määräämässä tahdissa. Hän on tavallaan itsensä terapeutti ja tulkitsija. PVT-terapeutti on kuin opas tai tutkija tiellä kohti terveyttä. Hoitojakson pituus vaihtelee muutamasta hoidosta joihinkin kymmeniin hoitoihin. Vaikeimmissa tapauksissa hoitojaksot voivat kestää vuosia.

Unet

Hoitojen alettua asiakas saattaa nähdä terapeuttisia unia, jotka elämänkaaren ja hoitotilanteeseen liittyneinä antavat tärkeää tietoa hoidon etenemisestä. Unien tulkitsija on asiakas itse.

Hoidon tuloksia

PVT on hyvä hoitomenetelmä kaikille niille, jotka haluavat käsitellä omia tunteitaan. Käsittelemättömien tunteiden, kuten pelko, viha, syyllisyys tai häpeä, takaa löytyy monenlaisia sairauksia. Syynä tähän on tunteiden kohtaamisen sijaan siitä pakeneminen. Tämä johtaa sairastumiseen.

PVT:llä ei hoideta

Varsinaisiin psykooseihin tai voimakkaan psyykelääkityksen alaisiin henkilöihin menetelmää ei juurikaan ole käytetty. Niiden hoitaminen vaatii yhteistyötä psykistrien, psykoteraapeuttien ja mielenterveystoimistojen kanssa. Tulevaisuudessa tälläisen yhteistyön kehittyminen olisi toivottavaa.

Koulutus

Koulutus kestää noin neljä vuotta. Aluksi on suoritettava Modernin vyöhyketerapeutin koulutus harjoituksineen. Tämä sisältää myös lääketieteen peruskurssit. Tämä kestää 11/2 vuotta. Psykologisen vyöhyketerapeutin koulutus kestää 2 1/2 vuotta. Koulutuksen aikana annetaan toisille kurssilaisille harjoitushoitoja, joita on saatava myös itse. Jokaisen kurssilaisen on käytävä oma terapiansa läpi ennen terapeutiksi valmistumistaan. Koulutusta antaa Luontaislääketieteen instituutti Kairon, Hietaranta 19, 00180 Helsinki Puh. 09-694 9225
Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy