Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Ihmisen kokonaisuus täysiin voimiinsa

Norjalainen Charles Ersdal etsi aikanaan omaan, pyörätuoliin johtaneeseen sairauteensa apua ja tutustui tarjolla oleviin vyöhyketerapian ja neutraaliterapian vaihtoehtoihin mm. Saksassa. Avun saatuaan hän lähti kiitollisensa kehittämään vyöhyketerapiaa kohti entistä parempia tuloksia ja väitteli lopulta luonnonlääketieteen tohtoriksi vyöhyketerapiasta WHO:n kansainvälisessä kongressissa 1986.

Ersdal perusti työnsä tunnettujen vyöhyketerapian kehittäjien löytöihin, erityisesti Dr. William H. Fizgerald oli vaikuttajana, kuten muidenkin vyöhyketerapioiden taustalla. Ersdalin tutkimuksissa nousi kuitenkin erityisesti esille ihmisen kokonaisuus, johon myös hoitometodin on perustuttuva. Vähitellen hän loi uudet, erittäin yksityiskohtaiset kartat ja hoitomallit, jotka edelleen ovat koulutuksen pohjana.
Menetelmä perustuu hyvin tarkasti ihmisen anatomiaan, fysiologiaan, patologiaan ja immuunibiologiaan. Terapian tarkoituksena on saada verenkierto ja lymfakierto toimimaan, hormonitoiminta tasapainoon, kuonaaineet poistumaan, ravintoaineet imeytymään ja vegatatiivinen hermojärjestelmä tasapainoon. Tällöin ihmisen oma toiminta kykenee huolehtimaan terveydestä ja sen edellytyksistä jatkossakin.
Kokonaisuuden ajatus näkyy myös siinä, että jokaisella hoitokerralla käsitellään koko elimistöä vastaavat signaalipisteet, sillä ihmisen kehossa kaikella on todella yhteys kaikkeen. Myös ruokavalion, elintapojen ja muiden hoitomuotojen antamat mahdollisuudet keskustellaan hoidon aikana. Hoito itsessään rajoittuu jalan alueelle, nilkasta alaspäin, sillä siellä löytyvät koko kehoa vastaavat signaaalialueet.

Luottamuksella hoito monenlaisiin vaivoihin

Hoidon alussa suositellaan käyntejä terapeutilla noin kerran viikossa, myöhemmin niitä tilanteen mukaisesti voidaan harventaa. Aikuisella hoito kestää kerrallaan noin 3/4-1 tunnin ajan, lapsilla muista keskusteluista riippuen hieman vähemmän.
Koulutettu terapeutti perehtyy aina ennen hoidon aloittamista asiakkaan tilanteeseen ja kykenee arvioimaan, onko hoidolle esteitä, joten keskustelun on hyvä olla mahdollisimman avointa. Yhteistyöllä päästään aina asiakkaan kannalta parhaisiin tuloksiin.
Hoitoihin asiakkaat hakeutuvat hyvin erilaisissa tilanteisssa, mm. stressi- ja unihäiriöissä, verenkierto-ongelmissa, kiputiloissa, tulehduskierteissä, vauvojen koliikkivaivoissa, allergiaongelmissa ja monissa muissa tilanteissa olemme voineet olla avuksi. Kyse on kuitenkin aina asiakkaan omien voimavarojen liikkeelle saamisesta ja käyttöönotosta ja siinä prosessissa vyöhyketerapeutti voi olla suurena apuna ja tukena.

Suomen vyöhyketrapeutit ry

Suomen vyöhyketerapeutit ry (Finlands Zonterapeuter rf) perustettiin maaliskuussa 1984.
toimintaperiaate: Yhdistyksen sääntöjen 2.§:n sanoin: “yhdistyksen tarkoitus on kehittää vyöhyketerapian tuntemusta ja siihen liittyvää toimintaa maassamme.”
Yhdistys toimii vyöhyketerapiaa harjoittavien yhdyssiteenä; järjestää opetustoimintaa, luento- ja seminaaritilaisuuksia jäsenille ja yleisölle, myös kansainvälisiä kongresseja. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu myös harjoittaa alan ohjausta ja seurantaa sopimattomaksi katsottavien toimintojen ehkäisemiseksi maassamme. (yhdistyksen säännöt 3.§).
Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun.
Jäsenmäärä: Yhdistyksessä on noin 300 jäsentä, joista diplomin suorittaneita terapeutteja on 170.
Ongelmapäivät: Suomen vyöhyketerapeutit ry järjestää jäsenistölle nk. ongelmapäivät, joihin kokoonnutaan pohtimaan ajankohtaisia, omaan hoitotyöhön liittyviä asioita, jakamaan kokemuksia, oppimaan kokeneimmilta tarapeuteilta ja tapaamaan yhdistyksen jäseniä.
Paikalliset tapaamiset: Yhdistys järjestää paikallistason tapahtumia 2-3 johtokunnan jäsenen vetämänä. Tapaamisiin on helppo kokoontua keskustelemaan pienissä ryhmissä. Paikallistason tapaamisten tarkoitus on mm. yhteishengen ylläpitäminen, luova ideointi yhdessä, johtokunnan “jalkautuminen” kentälle kuulemaan henkilökohtaisesti jäsenten ajatuksia ja mahdollisuus tavata muita yhdistyksen jäseniä. Moni tekee terapiatyötä yksin ja näin ollen on ensiarvoisen tärkeää vaihtaa ajatuksia muiden terapeuttien kanssa
Terapeuttien tuki: Yhdistys toimii yksittäisten terapeuttien tukena. Käytännössä tuki on muun muassa puhelinkeskustelujen muodossa tapahtuvaa neuvontaa ja konsultointia. Lisäksi johtokunnan jäseniä lähestytään kirjeitse asioissa, jotka askarruttavat.
Jäsenrekisterin ylläpito: Yhdistys ylläpitää rekisteriä jäsenistään. Jäsenrekisterin perusteella vastataan mm. seuraavan tyyppisiin kyselyihin: “Onko teillä vyöhyketerapeuttia Kuusamon seudulla?” Lisäksi jäsenrekisteriä on annettu korvausta vastaan mainostarkoituksiin, tosin hyvin rajoitetusti ja aina tapauskohtaisesti johtokunnan päätöksellä.
Oma lehti: Yhdistys julkaisee Signaali -nimistä jäsenlehteä, joka lähetetään automaattisesti jokaiselle vuosittain jäsenmaksunsa maksaneelle terapeutille. Lehteen otetaan korvausta vastaan myös ilmoituksia.
Alan seuranta: Suomen vyöhyketerapeutit ry puuttuu tarpeen tullen sopimattomaksi katsottaviin toimintoihin. Toiminnan päämääränä tulee olla, että hoitotyötä tehdään luotettavalla tavalla, ammattitaidolla ja myös muiden terapeuttien työtä tukien. Vuosien varrella on tullut muutama tapaus, johon johtokunta on joutunut puuttumaan.
Koulutus: Yhdistys vastaa jäsenistönsä jatkokoulutuksesta diplomin suorittamisen jälkeen. Diplomin suorittaneille terapeuteille järjestetään teoriakoulutusta ja käytännön koulutusta vyöhyketerapiassa. Seuraavat teoriajaksot ovat syyskuussa ja joulukuussa, niihin kuuluva käytännön jakso keväällä 2000. Yhdistyksen jatkokoulutuksesta antaa lisätietoja puheenjohtaja Kristiina Oikarinen.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy