Tarjoukset.fi

Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Käytä sinäkin homeopatiaa oman puolustusjärjestelmäsi vahvistamiseksi

Kokonaisvaltainen, yksilöllinen hoito Homeopaattisen hoidon kohteena on sairas ihminen, ei yksittäinen oire. Oire ei ole sairaus, vaan se kertoo , ettei kaikki ole kunnossa. Homeopatia pyrkii tasapainottamaan sitä, mikä fyysisellä, emotionaalisella tai mentaalisella alueella on epätasapainossa ja aiheuttaa oireita. Homeopatian päämääränä on tukea kehon omaa kykyä toimia parantavasti. Potilaalle pyritään löytämään yksilöllinen ja kokonaisvaltaisesti vaikuttava homeopaattinen valmiste. Varsinkin kroonisia sairauksia hoidettaessa tämä on tärkeä periaate. Yksilöllisestä hoitoperiaatteesta johtuu, että samannimistä sairautta potevat voivat saada täysin erilaisen valmisteen.

Mitä vastaanotolla tapahtuu

Löytääkseen oikean valmisteen homeopaatti tarvitsee monenlaista tietoa. Ensimmäinen käynti saattaa kestää kaksikin tuntia. Vastaanotolla puhutaan ihmisen kokonaisuuteen liittyvistä oireista kuten ihmissuhteista, pelosta, toiveista, millaisessa lämpötilassa hän viihtyy, miten nukkuu, minkälaisesta ruoasta hän pitää tai mitä inhoaa, onko janoinen vai janoton. Seurantakäynti on tärkeä siksi, että homeopaatti voi arvioida hoidon edistymistä. Kaikki potilaan kanssa käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Paranemisesta

Paranemisprosessiin kuluva aika on yksilöllinen. Kroonisissa sairauksissa tarvitaan usein kärsivällisyyttä hoidon eri vaiheissa. On tärkeätä merkitä muistiin hoidon aikana ilmenevät muutoset, myös mielialat ja muut tuntemukset. Kun potilas voi psyykkisesti paremmin, vaikka esim. iholla olisi oireita, hoito on oikeansuuntaista: sisältä ulospäin. Vasta kun fyysinen, tunne- ja henkinen tasapaino on palautunut, oireet katoavat luonnollisella tavalla ja ihminen on terve.

Homeopaattinen valmiste

Homeopaattiset valmisteet on testattu terveillä ihmisillä. Terveissä ne synnyttävät tilapäisesti juuri senkaltaisia oireita, joita niillä pyritään parantamaan.
Tämä onkin homeopatian ydin: Samankaltainen parannetaan samankaltaisella. Valmisteet ovat peräisin lähinnä kasveista, mineraaleista ja eläinkunnasta. Testattuja homeopaattsia valmisteita on yli 2500. Uusia testataan huolellisesti valvotuissa kokeissa eri puolilla maapalloa.
Homeopaatti valitsee valmisteen. Hän käyttää pienintä mahdollista annostusta ja antaa yhtä ainetta kerrallaan. Homeopaattisia valmisteita voivat turvallisesti käyttää kaikenikäiset.

Valitse pätevä homeopaatti

Homeopaatiksi kouluttautuminen vaatii vuosien tiiviin työskentelyn homeopatian ja lääketieteen parissa. Suomessa on pätevää koulutusta tarjoavia oppilaitoksia. On hyvä varmistua homeopaattinsa koulutuksesta.
Suomen Homeopaatit ry:ssä on nelisensataa jäsentä eri puolilla Suomea. Yhdistys kuuluu European Council Of Classical Homeopathyyn (ECCH). Se on järjestö, joka pyrkii mm. yhtenäistämään eri maiden homeopaattista koulutusta ja valvoo ammattitaidon tasoa. Keski-Euroopassa homeopatia on suosittu, yleinen ja tunnustettu hoitomuoto.

Samuel Hahnemann kehitti homeopatian

Saksalainen lääkäri Samuel Hahnemann (1755-1843) kehitti samankaltaisuuden lakiin perustuvan johdonmukaisen hoitojärjestelmän, jolle antoi nimeksi homeopatia (Kreikan kielen sanoista homoios “samankaltainen” ja pathos “tauti”). Jo Hippokrates (460-375 eKr.) mainitsee teksteissään samankaltaisuusperiaatteen, mutta vasta Hahnemann kehitti sen täsmälliseksi ja loogiseksi kokonaisuudeksi.
Nykyään homeopatialla on tärkeä asema maailmanlaajuisesti. Myös Suomessa homeopatia on jo saanut jalansijaa.

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy