Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Naisten osuus eurooppalaisissa sydän- ja verisuonitutkimuksissa on pieni
Naisten osuus eurooppalaisissa sydän- ja verisuonitutkimuksissa on pieni

Eurooppalainen sydän- ja verisuonisairauksien tutkimus keskittyy edelleen miehiin. Tulos käy ilmi EuroHeart-projektin osana tehdystä tutkimuksesta.

Tutkimuksen johtaja professori Stramba Badiale kertoo, että vuoden 2006 alusta heinäkuuhun 2009 julkaistuissa 62 kontrolloiduissa potilastutkimuksessa osallistuneista vain 33,5 prosenttia oli naisia. Samana aikana julkaistuissa tutkimuksissa, joihin osallistui sekä miehiä että naisia, vain puolessa tulokset raportoitiin sukupuolen mukaan.
 

Naisten osuus oli huomattavan vähäinen potilastutkimuksissa, jotka kohdistuivat kolesterolia alentaviin lääkkeisiin, sepelvaltimotautiin ja sydämen vajaatoimintaan.

Valtimotaudit mielletään edelleen vahvasti miesten sairaudeksi, vaikka valtimotaudit ovat myös naisten yleisin kuolinsyy. Konferenssin ja raportin julkistamisen toivotaan herättävän keskustelua naisten sydän- ja verisuonitautien diagnosoinnin erityispiirteistä ja samalla myös erilaisista hoitoratkaisuista sekä rohkaisevan tutkijoita systemaattisesti sisällyttämään myös naiset potilastutkimuksiin.

Suomessa tehdään systemaattisesti työtä naisten sydänterveyden edistämiseksi

EHN:n tekemän kyselyn mukaan kansalliset sydän- ja kardiologijärjestöt ovat toteuttaneet Euroopassa viimeisen 20 vuoden aikana yli 60 naisille suunnattua kampanjaa tietoisuuden lisäämiseksi naist en valtimotaudeista. Tarve lisätä tietoisuutta naisten valtimotautien erityispiirteistä naisten itsensä ja terveydenhuollon ammattilaisten parissa on kuitenkin edelleen tosiasia.

Suomen Sydänliitto aloitti vuonna 2002 NaisenSydän-ohjelman, jonka päämääränä on terve sydän koko naisen elämän ajaksi. Ohjelman tavoitteena on ehkäistä naisten sairastumista valtimotauteihin.

Samalla ohjelma pyrkii vähentämään terveyden ja valtimotautien hoidon eriarvoisuutta. Haluamme ohjelmalla herättää naiset, terveyden ammattilaiset ja yhteiskunnalliset vaikuttajat tiedostamaan naisten valtimotautien erityispiirteet ja lisätä tietoa naisten valtimotaudeista.

Tutkimusraportissa käy ilmi, että monissa Euroopan maissa kardiologien koulutuksessa ei kiinnitetä huomiota naisten ja miesten sairastumisen erityispiirteisiin.

Suomessa kardiologien koulutuksessa pyritään huomioimaan naisten sydän- ja verisuonisairauksien erityispiirteet. Yhteinen ongelma naisten pienemmästä osuudesta tutkimuksissa koskee kuitenkin myös Suomea.

Tietoa naisten valtimotaudin erityispiirteistä on

Valtimotauti kehittyy naisilla hitaammin ja pidemmän ajan kuluessa kuin miehillä. Naisten sairastumisikä on kymmenkunta vuotta korkeampi. Naisten elimistön estrogeeni suojaa heitä jossain määrin sepelvaltimotaudilta ennen vaihdevuosia, mutta estrogeenin antama suoja vähenee asteittain, eikä vaihdevuosien jälkeisellä hormonikorvaushoidolla ole osoitettu olevan sepelvaltimotaudilta suojaavaa vaikutusta.

Terveydenhuollon ammattilaisten tieto naisen valtimotaudista on jatkuvasti parantunut, mutta naisten valtimotautien diagnosoinnissa ja hoidossa ei tasa-arvo kuitenkaan aina toteudu. Naisten sepelvaltimotaudin oireet voivat olla epämääräisempiä kuin miesten, jolloin myös sairauden diagnosointi on vaikeampaa ja voi viivästyä.


Lähde: Suomen Sydänliitto
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy