Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Suomalaisten kuolleisuus tapaturmaisesti suurta
Suomalaisten kuolleisuus tapaturmaisesti suurta

 

Suomalaisten tapaturma- ja väkivaltakuolleisuus on selkeästi suurempaa kuin 27 Euroopan unionin maassa keskimäärin.

Suomi sijoittuu 4. viimeiselle sijalle maiden vertailussa. Ainoastaan Virossa, Latviassa ja Liettuassa tapaturmakuolleisuus on yleisempää kuin Suomessa.

Euroopan unionin alueella joka toinen minuutti joku kuolee tapaturman tai väkivallan seurauksena. Tapaturmat ja väkivalta ovat merkittäviä kansanterveysongelmia. Vuosittain 27 Euroopan unionin maassa kuolee yli 250 000 ja 42 miljoonaa joutuu sairaalahoitoon tapaturman, väkivallan tai itsensä vahingoittamisen seurauksena.

Tiedot käyvät ilmi hiljattain julkaistusta Injuries in the European Union -raportista. Raportissa kuvataan laajasti tapaturma- ja väkivaltaongelmaa ja kerrotaan toimista, joita Euroopan alueella toteutetaan tapaturmien ehkäisemisessä.

Tapaturmatiedonkeruussa on suuria eroja eri maiden kesken. Tarvitaankin vielä kattavampaa tietoa tapaturma- ja väkivaltatilanteesta, jotta tapaturmien ehkäisyn toimia pystytään kohdentamaan nykyistä paremmin.

Lähde: THL

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy