Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Apteekeissa havaitaan päivittäin virheellistä itsehoitolääkkeiden käyttöä
Apteekeissa havaitaan päivittäin virheellistä itsehoitolääkkeiden käyttöä

Ihmiset tarvitsevat neuvontaa ja opastusta itsehoitolääkkeiden käytössä, ilmenee Farmasian oppimiskeskuksen loka-marraskuussa 2009 farmaseuteille, proviisoreille ja apteekkareille tekemästä kyselytutkimuksesta.

Apteekin henkilöstö törmää päivittäin tilanteisiin, joissa itsehoitolääkkeiden käyttöön liittyy hoidon onnistumisen vaarantavaa tietämättömyyttä.

Tulosten mukaan lähes puolet (49 %) apteekin ammattilaisista havaitsee vähintään kerran päivässä, että asiakkaalla on puutteelliset, hoidon onnistumista vaarantavat tiedot itsehoitolääkkeistä. Noin puolet (47 %) arvioi korjaavansa asiakkaan virheellisen käsityksen itsehoitolääkkeestä tai sen käytöstä vähintään kerran päivässä. Lähes neljännes (23 %) havaitsee vähintään päivittäin, että asiakas on ostamassa itsehoitolääkettä käyttötarkoitukseen, johon lääkettä ei ole tarkoitettu.

Virheellisiä käsityksiä esiintyy kaikkien itsehoitolääkeryhmien kohdalla, mutta erityisesti esille nousevat esimerkiksi itsehoitosärkylääkkeet ja yskänlääkkeet. Yleisimmin neuvontaa itsehoidossa tarvitsevat iäkkäät lääkkeiden käyttäjät, lapsiperheet ja monilääkitysasiakkaat. Noin joka kolmas asiakas kysyy neuvoa oma-aloitteisesti.

Itsehoitolääkettä tarvitseva asiakas saa usein avun apteekista, mutta aina itsehoitoa harkitsevan asiakkaan ongelma ei ratkea itsehoidolla. Tällöin apteekin henkilökunta lääkkeen myynnin sijaan neuvoo asiakasta kääntymään lääkärin puoleen.

Yli puolet (54 %) apteekin ammattilaisista ohjaa vähintään muutaman kerran viikossa itsehoitolääkettä tarvitsevan asiakkaan lääkäriin lääkkeen myynnin sijasta. Tavallisimmat syyt neuvoa asiakasta käymään lääkärissä ovat epäily sairaudesta, joka ei sovellu itsehoitoon, sairauden tai oireiden epäselvyys sekä pienen lapsen sairaus tai oire.

Apteekin asiantuntijoiden roolia itsehoidon ohjaajina ei ole selvitetty aiemmin Suomessa yhtä laajalla kyselytutkimuksella. Kuluttajien neuvonnan tarve itsehoitolääkkeistä ilmeni myös Taloustutkimus Oy:n vuoden 2005 syksyllä tekemässä tutkimuksessa. Tuolloin selvitettiin yli 2000 iältään 18-79-vuotiaalta suomalaiselta lääkkeen käyttäjältä heidän tietoja tavallisimpien itsehoitolääkkeiden käytöstä. Kaikissa kysytyissä lääkeryhmissä ilmeni vääriä käsityksiä. Tuon tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta haluaa asiantuntijan apua itsehoitolääkkeen valinnassa ja käytössä.

Joka toinen apteekin asiakas ostaa itsehoitolääkettä. Itsehoitokäyntejä arvioidaan olevan apteekeissa vuosittain yhteensä 30-35 miljoonaa.

Lähde: Farmasian oppimiskeskus ry
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy