Tarjoukset.fi

LuontaisTerveys
Kunta: Toimiala: Hakusana:  
Uusi haku

Uutiset

Takaisin

Erikoissairaanhoidon hoitojonot kesän jälkeen kasvussa
Erikoissairaanhoidon hoitojonot kesän jälkeen kasvussa

Kansalaisten pääsy erikoissairaanhoitoon heikentyi kesän aikana. Valtaosassa sairaanhoitopiirien sairaaloita yli puoli vuotta odottaneiden hoitojonot kasvoivat. Myös hoidon alkaminen hidastui, koska lähetteiden käsittelyajat ovat nousseet samoin kuin ensimmäisen käynnin odotusajat.

Hoitojonot ovat kasvaneet erityisesti HUS-piirin sairaaloissa ja Pirkanmaalla. Hoitoonpääsy on heikentynyt kesän aikana eniten silmätautien ja kirurgian, lähinnä ortopedian palvelujen osalta.

Sairaanhoitopiirien sairaaloissa oli elokuun 2009 lopussa yli puoli vuotta hoitoon pääsyä odottaneita noin 4 100. Hoitoon pääsy heikentyi erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS-alue), jossa yli puoli vuotta hoitoa odottaneita oli lähes 2 300. Vielä huhtikuun lopussa HUS:n sairaaloihin yli puoli vuotta odottaneita oli vain noin 70. Pitkään hoitoa odottaneista HUS:n potilaista 55 % odotti silmätaudeille, 28 % kirurgiaan, erityisesti ortopediaan ja 14 % korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalalle.

Myös Pirkanmaan sairaaloiden hoitojonotilanne heikentyi kesän aikana. Elokuun lopussa yli puoli vuotta hoitoa odottaneita oli Pirkanmaalla yli 700. Pitkään jonottaneista valtaosa (44 %) odotti hoitoon pääsyä silmätaudeille, 24 % kirurgiaan ja 13 % korva-, nenä-ja kurkkutaudeille. Pirkanmaalla myös lastenpsykiatrian hoitoon pääsy heikentyi kesän aikana. Yli 3 kuukautta lastenpsykiatrian hoitoon pääsyä odotti noin 70 lasta.

Hoitoon pääsy on vaikeutunut kesän aikana myös ensimmäiselle hoitokäynnille. Yli puoli vuotta ensimmäistä käyntiä odottaneita oli elokuun lopussa lähes 5 300. Tilanne on pahentunut erityisesti HUS -piirin sairaaloissa sekä Kanta-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HUS:ssa ja Kanta-Hämeessä hoitoon pääsy ensimmäiselle hoitokäynnille on vaikeutunut ortopediaan ja silmätaudeille, Pohjois-Pohjanmaalla ortopediaan.

Tämän vuoden elokuun loppuun mennessä otettiin sairaanhoitopiireissä vastaan n. 650 000 lähetettä. Käsitellyistä lähetteistä 3 prosentissa (n. 19 500) lääkäri oli ottanut kantaa lähetteeseen vasta yli kolmen viikon kuluttua niiden vastaanottamisesta. Joillakin erikoisaloilla ja joissakin sairaanhoitopiireissä käsittelyajat pitkittyivät yli lain salliman kolmen viikon.

Tilanne heikentyi myös lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitojonojen osalta huhtikuusta. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa tarpeelliseksi todettu hoito on lain mukaan järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Kiireellisessä tapauksessa hoitoon on kuitenkin päästävä välittömästi. Elokuun lopussa 174 (huhtikuussa 145) lasta tai nuorta oli odottanut lasten- tai nuorisopsykiatrian hoitoa sairaanhoitopiirien sairaaloihin yli kolme kuukautta. Ensimmäiselle käynnille yli kolmen kuukauden jonossa oli 147 (huhtikuussa 101) lasta ja nuorta. Lasten- ja nuorisopsykiatrian lähetteistä 426:een (5,7 % käsittellyistä lähetteistä) otetiin kantaa vasta kolmen viikon kuluttua. Tämä on enemmän kuin keskimäärin somaattisilla erikoisaloilla.


Perusterveydenhuollon erikoislääkärijohtoisten yksiköiden hoitoon pääsyä koskevat tiedot ovat vielä joiltakin osin puutteelliset, vaikka parannusta edelliseen tiedonkeruuseen on tapahtunut. Tiedonkeruu kohdistui 25 yksikköön, joista 24:stä saatiin vastaus. Erikoislääkärijohtoisiin terveyskeskusyksiköihin odotti lähes 500 henkilöä hoitoon pääsyä yli puoli vuotta.

Lähde: THL
 

Sivuston sisällön käyttö markkinointi- ja myyntitarkoituksissa on ehdottomasti kielletty. Scanria Oy